Breadcrumb
Web Content Display

Prezentacja systemu


Mając na uwadze wymagania Klientów dotyczące naszych produktów, ciągle je udoskonalamy i tworzymy nowe, czego idealnym przykładem jest uruchomienie platformy Bossafund.

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją jej najważniejszych funkcjonalności:Serwis transakcyjny Bossafund


Stan funduszy - Stan rachunku Bossafund można przeglądać za pomocą zakładek:

[Portfel -> Wyciąg]stan rachunku funduszy inwestycyjnych - wideo

[Portfel -> Posiadane fundusze]

portfel funduszy inwestycyjnych - wideo

   

 

 

 

 

Zlecenia i przelewy - Szczegóły zleceń i przelewów widoczne są w zakładkach:

zlecenia i przelewy na rachunku funduszy - wideo
 • [Portfel -> Historia zleceń]
  historia finansowa - fundusze - wideo
 • [Portfel -> Historia finansowa]

 

Składanie zleceń - Zlecenia kupna/sprzedaży/zamiany funduszy można składać poprzez zakładki:

kupno jednostek funduszy informacyjnych
 • [Zlecenia -> Kupno jednostek]
  zlecenie sprzedazy funduszu inwestycyjnego - jak sprzedac fundusz?
 • [Zlecenia -> Sprzedaż jednostek]
         
zamiana - konwersja jednostek funduszy inwestycyjnych
 • [Zlecenia -> Zamiana jednostek]
  fundusze inwestycyjne - zlecenia oczekujace - wideo
 • [Zlecenia -> Zlecenie oczekujące]Serwis informacyjny Bossafund

 

Jakim jesteś inwestorem - Odpowiedzi na kilka pytań o nastawienie do zysku i ryzyka pomagają stworzyć modelowy portfel funduszy. Pytania te znajdują się w zakładce:

jakim jestes inwestorem
 • [Fundusze -> Twój doradca -> Jakim jesteś inwestorem?]
 • Wyniki ankiety pokazują jak powinien wyglądać modelowy portfel inwestora i na jakie zyski inwestor może liczyć oraz jakich strat się spodziewać.

 

Wyszukiwarka - Wyszukiwanie funduszu odpowiedniego dla inwestora staje się prostsze dzięki wyszukiwarce i porównywarce. Wystarczy wybrać fundusze i porównać ich osiągnięcia.

wyszukaj fundusze inwestycyjne
 • [Fundusze -> Twój doradca -> Jaki fundusz]

 

Informacje o funduszu - Za pomocą tej wyszukiwarki możesz znaleźć szczegółową charakterystykę każdego funduszu:

Informacje o funduszu - wideo
 • [Fundusze -> Twój doradca -> Informacje o funduszu]

 

Notowania - Zachęcamy do zapoznania się z notowaniami funduszy. W serwisie znajdują się:

Notowania funduszy - wideo
 • [Notowania funduszy]
  Stopy zwrotu funduszy - wideo
 • [Stopy zwrotu funduszy]
         
Wykresy funduszy - wideo
 • [Wykresy funduszy]
  Pliki z danymi dla funduszy
 • [Pliki z danymi dla funduszy]
Web Content Display
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.