Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron
  • Czy moje pieniądze są bezpieczne?
  • Czy fundusz/TFI może zbankrutować?
  • Co się dzieje z moimi pieniędzmi w przypadku bankructwa TFI?
  • Co się dzieje z moimi pieniędzmi jeśli fundusz jest rozwiązywany/przejmowany/łączy się z inny?
  • Czy istnieją fundusze gwarantujące zyski?
  • Czy określenie „bezpieczny fundusz" oznacza, że nie stracę zainwestowanych pieniędzy?
  • Słyszałem, że fundusz może zawiesić wypłatę pieniędzy klientów – dlaczego i czy często się to zdarza?
  • Czy fundusze obligacji są funduszami bezpiecznymi, to znaczy czy nie stracę tam swoich pieniędzy?