Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

GAMMA Plus - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2002 +0,09% +0,51% +0,56% +0,89% +0,48% +0,60% +3,17%
2003 +0,20% +0,37% +0,48% +0,48% +0,57% +0,34% +0,33% +0,36% +0,35% +0,32% +0,32% +0,47% +4,70%
2004 +0,39% +0,29% +0,39% +0,36% +0,36% +0,37% +0,47% +0,46% +0,46% +0,41% +0,48% +0,47% +5,04%
2005 +0,48% +0,43% +0,47% +0,40% +0,42% +0,47% +0,42% +0,42% +0,39% +0,22% +0,21% +0,34% +4,77%
2006 +0,31% +0,36% +0,25% +0,15% +0,36% +0,11% +0,20% +0,42% +0,25% +0,30% +0,34% +0,42% +3,53%
2007 +0,27% +0,29% +0,26% +0,27% +0,31% +0,28% +0,23% +0,32% +0,26% +0,24% +0,16% +0,22% +3,14%
2008 +0,44% +0,32% +0,34% +0,34% +0,25% +0,28% +0,65% +0,51% +0,35% -0,48% +0,45% +0,74% +4,25%
2009 +0,71% +0,33% +0,40% +0,31% +0,61% +0,80% +0,75% +0,75% +0,28% +0,45% +0,28% +0,06% +5,88%
2010 +0,93% +0,49% +0,76% +0,56% +0,16% +0,45% +0,29% +0,54% +0,38% +0,47% +0,40% +0,33% +5,89%
2011 +0,39% +0,33% +0,34% +0,46% +0,47% +0,75% +0,29% +0,21% +0,35% +0,43% +0,46% +0,34% +4,92%
2012 +0,67% +0,45% +0,51% +0,54% +0,32% -0,42% +0,14% +0,42% +0,27% -0,09% +1,08% +0,77% +4,77%
2013 +0,29% +0,22% -0,43% +1,28% +0,11% -0,64% +0,72% +0,29% +0,15% +0,29% +0,05% +0,36% +2,71%
2014 +0,06% +0,37% +0,26% +0,47% +0,51% +0,35% +0,31% +0,43% +0,36% +0,37% +0,19% -0,05% +3,68%
2015 +0,70% +0,15% +0,44% 0,00% -0,01% +0,05% +0,02% +0,44% -0,15% +0,13% +0,12% +0,08% +1,99%
2016 +0,01% +0,09% +0,32% +0,18% +0,16% +0,25% +0,25% +0,32% +0,10% +0,28% -0,12% +0,41% +2,28%
2017 +0,26% +0,23% +0,39% +0,28% +0,31% +0,24% +0,25% +0,25% +0,48% +0,38% +0,40% +0,22% +3,74%
2018 +0,47% +0,24% +0,13% +0,15% -0,01% +0,14% +0,16% -0,11% +0,15% +0,08% -0,18% +0,24% +1,46%
2019 -0,07% +0,10% +0,03% +0,54% -0,18% +0,17% +0,47% -0,15% +0,09% +0,14% -0,04% +1,10%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,84%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,31%
Miesięczna zmienność +0,24%
VAR99 -0,88%
Maksymalna miesięczna strata -0,64%
Maksymalny miesięczny zysk +1,28%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,01
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -0,64%
Procent mies. ze stratą +7,66%
Wskaźnik Sharpe'a +4,57
Wskaźnik CALMAR +6,00
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +92,77%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +37,66%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,84%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,23%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,23%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron