Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista artykułów Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Czym jest Idealna Forma Inwestycji wg KBC TFI?

W dzisiejszym świecie otaczają nas sprzeczne komunikaty, wielość rozwiązań przytłacza, a ogrom informacji utrudnia dotarcie do odpowiedniego produktu. W efekcie każdy wybór staje się trudny, szczególnie w przypadku złożonych produktów finansowych. Inwestorzy czują się przytłoczeni bogactwem o (...)

Subfundusz UniAktywny Pieniężny na platformie bossafund

Z dniem 15 września 2016 roku Dom Maklerski BOŚ S.A. wprowadza do oferty kolejny subfundusz zarządzany przez Union Investment TFI . Subfundusz UniAktywny Pieniężny rozpoczął działalność w grudniu 2015. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów poprzez inw (...)

IPOPEMA Dłużny SFIO zapracował na szóstkę

Prezentujemy fundusz z najwyższą stopą zwrotu za 12 miesięcy wg danych na koniec sierpnia 2016 r. w kategorii funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych. W sierpniu subfundusz IPOPEMA Dłużny zyskał 0,93% i po raz kolejny pozostawił w tyle konkurencyjne fundusze.

content lister single

Najwyższe stopy zwrotu