Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Dowiedz się więcej Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i promocyjny, upowszechniany jest przez DM BOŚ S.A wyłącznie w celu promocji świadczonych usług. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z aktualną treścią prospektów informacyjnych oraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów. X
  • Dowiedz się więcej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista artykułów Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Nowe fundusze MILLENNIUM TFI na platformie Bossafund.pl

Szanowni Klienci, Dom Maklerski BOŚ S.A. uprzejmie informuje o poszerzeniu oferty Funduszy Inwestycyjnych Otwartych Millennium TFI . Od dnia 23-02-2018 r. na platformie bossafund.pl dostępne będą dwa kolejne subfundusze: Subfundusz Instrumentów Dłużnych Subfundusz Kon (...)

Nagrody ALFA dla najlepszych funduszy

W połowie lutego serwis Analizy Online ogłosił  nominowane fundusze do nagrody Alfa . Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 8 najpopularniejszych grup funduszy.

PKO Technologii i Innowacji Globalny

O FUNDUSZU PKO Technologii i Innowacji Globalny jest subfunduszem akcji inwestującym w spółki głównie z regionu Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Cechą wspólną wszystkich podmiotów znajdujących się portfelu jest innowacyjność oraz wysoki potencj (...)

2017 – rok wzrostów

Bez wątpienia miniony rok 2017 był rokiem wzrostów. Widać to było we wszystkich segmentach rynku. Mimo tego liderami okazały się fundusze akcyjnych. Wśród funduszy objętych monitoringiem Bossafund większość funduszy akcyjnych zanotowała wzrosty osiągając średnią stopę zwrotu na poziomie 11.2 proc (...)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


content lister single

Najwyższe stopy zwrotu