Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Słownik

 

tagindex-portlet portlet

DYSTRYBUTOR

podmiot uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Jednostki mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa, domów maklerskich oraz za zezwoleniem KNF poprzez inne podmioty, w tym za pośrednictwem osób fizycznych.

Powrót

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook