Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

IPOPEMA Makro Alokacji kat. B fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,42
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 113,48/114,56
Stopa zwrotu od początku działalności +14,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 45 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Inwestor akceptujący średni poziom ryzyka

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny: osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w różnych fazach globalnego, regionalnego i lokalnego cyklu koniunkturalnego, dobór klas aktywów zgodny ze światowym i krajowym cyklem koniunkturalnym, aktywne zabezpieczanie osiągniętych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,05%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej dwukrotności stopy WIBOR 12M w skali roku
Częstotliwość wyceny codziennie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron