Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

PZU Papierów Dłużnych Polonez fundusz parasolowy

1234

Biuletyn Tygodniowy TFI PZU

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem cyklicznego biuletynu PZU Inwestycje „PZU INWESTOR", gdzie znajdą Państwo aktualny komentarz rynkowy, kalendarium publikacji danych makroekonomicznych oraz wyniki funduszy PZU.

autor: PZU TFI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron