Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

QUERCUS Selektywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 133,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 132,98/139,70
Stopa zwrotu od początku działalności +33,44%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -15,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -16,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -7,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -4,20%
Wartość aktywów 278 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

ubfundusz charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować w akcje, ale bardziej na zasadach wyszukiwania okazji (ograniczając w ten sposób poziom ryzyka), a nie inwestowania w akcje reprezentujące tzw. szeroki rynek (wysokie ryzyko).

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne. W przypadku akcji aktywnie poszukujemy okazji rynkowych. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że ponadprzeciętne stopy zwrotu można osiągać lokując środki m.in. w akcje spółek: będących potencjalnie celem przejęć lub fuzji, rodzinnych, przeprowadzających pierwsze (IPO) i kolejne (SPO) publiczne oferty akcji, które krótkoterminowo straciły na wartości po podaniu niekorzystnych informacji (distressed securities). Okazji poszukujemy zarówno na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych. Subfundusz powinien charakteryzować się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze akcji, zrównoważone czy stabilnego wzrostu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.03.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,86%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron