Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Zbuduj własny ranking funduszy z bossafund.pl

Fundusze gotówkowe i pieniężne to najpopularniejsza w Polsce grupa funduszy. Ich aktywa wynoszą ok. 55 mld złotych i stanowią 19 procent udziału całości rynku – biorąc pod uwagę zarówno rynek detaliczny, jak i niedetaliczny.

Fundusze tego rodzaju stanowią dla wielu inwestorów alternatywę dla lokat bankowych. Należy jednak pamiętać, że fundusze mogą się mocno różnić między sobą, z uwagi na politykę inwestycyjną i dopuszczalne nietypowe instrumenty w ich portfelach oraz proponowane koszty.

Najlepiej będzie jeśli nabędziemy umiejętność budowania swoich własny rankingów przy wykorzystaniu prostych narzędzi dostępnych w ramach bossafund.pl
 

Ranking - stopy zwrotu 2018


Wpiszmy odpowiednie parametry na stronie Stopy Zwrotu funduszy, czyli należy zaznaczyć:

  • Kategoria/fundusze pieniężne
  • Region inwestowania/Polska
  • Okres od 29.12.2017 do 31.10.2018

Wyniki otrzymane i posortowane według stóp zwrotu (zmiana%) pokazują, że w tej grupie funduszy w wybranym okresie najlepszy okazał się SUPERFUND Płynnościowy (+2,35%), SUPERFUND Pieniężny (+2,17%) UniWIBID Plus (+2,06%). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze fundusze IPOPEMA Gotówkowy (+1,90%) oraz UniAktywny Pieniężny (+1,78%).

 

Ranking stóp zwrotu 2018 (do października)

Ranking zbudowany na podstawie stóp zwrotu z ostatniego i to dość krótkiego czasu nie powinien być jedynym kryterium oceny atrakcyjności funduszu. Rozszerzmy więc nasz okres badania do trzech ostatnich lat (od października 2015 do października 2018).

Ranking stóp zwrotu – 3 lata

W pierwszej piątce powtarzają się: SUPERFUND Płynnościowy i SUPERFUND Pieniężny. Dodatkowo na szóstej pozycji jest Ipopema Gotówkowy, który w zestawieniu za 2018 rok znalazł się na czwartym miejscu, możemy więc włączyć go do naszego porównania. Co więcej gdybyśmy rozszerzyli nasze zestawienie do 10 pierwszych pozycji to powtarzających się funduszy byłoby kilka więcej. Skoncentrujmy się jednak na tych trzech, czyli dwóch funduszach Superfund oraz funduszu Ipopemy. Zwróćmy uwagę, że różnice w wynikach trzyletnich sięgają aż 1,82 pkt. procentowego, co jak na ten rodzaj funduszy stanowi sporą dysproporcję – to niemal tyle ile wynik za 2018 rok.

Musimy pamiętać, że kategoria „fundusze pieniężne" nie jest jednak jednorodna.* W tej grupie znajdują się zarówno fundusze takie, które inwestują wyłącznie w papiery skarbowe (bony, skrypty), ale również takie, które dopuszczają jakiś udział innych instrumentów – obligacji korporacyjnych, papierów dłużnych różnego rodzaju. To zaś przekłada się na zachowanie jednostki.

Wystarczy szybko porównać skład portfeli funduszu SUPERFUND Płynnościowy oraz IPOPEMA Pieniężny.
 

Portfele funduszy

Fundusz SUPERFUND dopuszcza o wiele szersze spektrum instrumentów, to sprawia, że może uzyskiwać nieco lepsze wyniki. Równocześnie oznacza to, że zmienność tego funduszu będzie wyższa. Faktycznie w tym samym okresie (od 2013 roku) roczna zmienność funduszu SUPERFUND wynosiła 0,90, zaś IPOPEMY 0,59%.

Choć oba fundusze na siedmiostopniowej skali ryzyka znajdują się na poziomie 2 należy pamiętać o tych drobnych różnicach między nimi przy podejmowaniu już konkretnych decyzji.


Przy wykorzystaniu kolejnego narzędzia, czyli wyszukiwarki możemy porównać ze sobą te trzy fundusze.


 

Widzimy, że wszystkie trzy fundusze są SFIO czyli funduszami specjalistycznymi otwartymi, co oznacza, że być może wymagane wpłaty do nich będą znacznie wyższe, niż jest to w zwykłych funduszach otwartych. Na dole zestawienia znajduje się porównanie opłat.

To zestawienie potwierdza naszą wcześniejszą obawę. Ipopema Gotówkowy, oraz Superfund Płynnościowy są przeznaczone dla klientów zamożniejszych – pierwsza wpłata jest wysoka. W Superfund Pieniężnym jest to zaledwie 100 PLN.

Jeśli zależy nam na szerszej gamie funduszy powinniśmy wrócić do pierwszego kroku i sprawdzić, które fundusze w zestawieniu rocznym i trzyletnim się powtarzają w czołówce i rozszerzyć nas zakres poza pierwszą piątkę. Funduszem, który możemy wziąć pod uwagę będzie NOBLE Fund Pieniężny.

Otwarty fundusz, z minimalną wpłatą na poziomie 100 złotych, czyli podobnie jak SuperFund Pieniężny.

W przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych proporcja między opłatami a uzyskiwanymi stopami zwrotu ma bardzo duże znaczenie. Dlatego generalnie lepiej wybierać te, w których opłaty bieżące są niższe – to one obniżają stopy zwrotu.

W tym jednak wypadku mamy do czynienia z ciekawą sytuację. Mimo, że opłaty bieżące w funduszu Superfund są wyższe, to uzyskiwał on lepsze wyniki w 2018 roku oraz w perspektywie trzyletniej. Odpowiednio 2,17% i 8,33%, zaś fundusz NobleFund 1,59% i 6,48%. Wygląda więc na to, że mimo wyższych opłat zarządzający Superfund są skuteczniejsi.

Zobaczymy więc jak wygląda dalsze porównanie obu funduszy.


Superfund jest funduszem młodszym o mniejszych aktywach. To czasami tłumaczy lepsze wyniki funduszy (zwłaszcza w kategorii funduszy akcyjnych). Mniejsze fundusze są bardziej elastyczne, szybciej mogą reagować na zmiany koniunktury. W przypadku funduszy pieniężnych nie jest to jednak tak oczywiste. Gdy spojrzymy na ocenę ratingu (gwiazdki) zobaczymy, że wyższą ocenę na SuperFund. W tej kategorii funduszy bezpieczeństwo jest dla inwestorów priorytetem, mamy więc kolejny argument na rzecz funduszu Superfund. Nie dość, że ma lepsze wyniki to jeszcze cechuje się wyższym ratingiem, a to pośrednio oznacza niższe ryzyko.

Szczegółowa ocena wyników ryzyka zdaje się to potwierdzać.

Zmienność Superfund jest dwukrotnie niższa niż Noble Fund. Historyczne obsunięcie (czyli największa strata) również jest istotnie niższe – musimy przy tym pamiętać, że fundusze różnią się historią (Noble ma dłuższą).

Podsumowanie


Fundusze pieniężne przeznaczone są dla inwestorów poszukujących bezpieczeństwa. Uzyskiwane przez nie stopy zwrotu nie różnią się tak bardzo od siebie, jak choćby funduszy akcyjnych, jednak jak widzimy z naszego prostego zestawienia, w dłuższych terminach owe niewielkie różnice mogą przekładać się na spore różnice w zyskach.

Przy ocenie wyników warto zrobić nieco szersze porównanie niż tylko stopy zwrotu, żeby zobaczyć, czy fundusze różnią się opłatami i czy przypadkiem ich wysokość, nie jest argumentem obciążającym. Ogólna zasada mówi, że z dwóch zbliżonych funduszy lepiej wybrać ten o niższych opłatach, choć jak zobaczyliśmy w porównaniu, czasami ten, który pobiera wyższe opłaty i tak radzi sobie na rynku lepiej.

 

*W chwili obecnej trwają prace nad ujednoliceniem kategorii. Chodzi o to, by fundusze pieniężne nie miały w swoich portfelach papierów o terminie wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy (w polskich funduszach średni czas trwania to 4 lata). Według nowych przepisów fundusze takie nie będą mogły nazywać się funduszami pieniężnymi. Czas na dostosowanie strategii funduszy gotówkowych do nowych regulacji i uzyskanie odpowiedniego zezwolenia KNF TFI mają do 21 stycznia 2019 roku.

powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz