Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Słownik

 
tagindex-portlet portlet

FUNDUSZ PIENIĘŻNY

fundusz inwestycyjny, który inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok.

Powrót

 

Widok zawartości stron
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.
Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

bezpłatny ebook