Breadcrumb
Web Content Display

Jakim jesteś inwestorem?


Odpowiedzi na kilka krótkich pytań pomogą określić jaki rodzaj funduszy będzie najlepiej uwzględniał preferencje Inwestora, jego doświadczenie i oczekiwania. Należy pamiętać jednak, że jest to wyłącznie sugestia i ostateczna decyzja powinna być podjęta według własnego uznania Inwestora.

Quiz
  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Podsumowanie

Ile masz lat?

Na jaki czas planujesz zainwestować środki w fundusze?

Określ swoją sytuację finansową.

Dlaczego zainteresowałeś się inwestycjami w fundusze?

Ryzyko w inwestowaniu w fundusze oznacza, że można stracić część zainwestowanych pieniędzy. Jak sądzisz, jaka strata w skali roku jest dla Ciebie do przyjęcia?

Ile chciałbyś zarobić w ciągu roku inwestując w fundusze?

Czy kiedykolwiek grałeś w gry hazardowe (ruletka/poker lub inne)

Jakie jest Twoje doświadczenie w inwestowaniu?

Określ cel swojej inwestycji.

Czy inwestycja w fundusze będzie jednorazowa, czy zamierzasz dopłacać środki?

Jaką część swoich oszczędności zamierzasz przeznaczyć na inwestycje?

Czy w najbliższym czasie spodziewa się Pan(i)?

Web Content Display

Zaprezentowany wynik „Analizy profilu” bazuje wyłącznie na zaprogramowanym mechanizmie analizy udzielonych odpowiedzi i nie stanowi on oceny indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka.

Przedstawione przykładowe portfele funduszy maja jedynie charakter poglądowy i nie są dostosowane do indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi. Przedstawione przykładowe portfele funduszy nie stanowią rekomendacji, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wyboru funduszy zaprezentowanych przykładowych portfeli.

Podjęcie decyzji na podstawie przedstawionej analizy profilu, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Web Content Display

Zaplanuj swoją inwestycje

Przejdź do Kalkulatora
Web Content Display

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora