Breadcrumb
Web Content Display

Jaki kapitał mogę zgromadzić?


Kalkulator ten wylicza kwotę kapitału jaki może zostać zgormadzony przy systematycznym inwestowaniu podanej kwoty i założonej równej stopie zwrotu.
Należy wpisać lub zaznaczyć:

  • kwotę miesięcznej wpłaty,
  • stopę zwrotu jaką inwestor planuje osiągnąć oraz
  • liczbę lat (lub miesięcy)  przez jaką będzie inwestował.
Web Content Display

kwota miesięcznej wpłaty

roczna stopa zwrotu

okres inwestycji

Kapitał zgromadzony na koniec okresu

Web Content Display
Web Content Display

Jaką kwotę mogę pobierać?

Przejdź do Kalkulatora
Web Content Display

Zaplanuj swoją inwestycje

Przejdź do Kalkulatora