Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Nagrody i wyróżnienia


Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Dom maklerski był wielokrotnie nagradzany przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami.
 

DM BOŚ z najwyższą oceną Rankingu domów maklerskich 2021

W 19. Edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych obroniliśmy pozycję lidera!

 

Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii Dom Maklerski Roku Nagroda przyznana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 2022

Tytuł Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii Popularyzator Idei Oszczędzania Długoterminowego 2022
 

Dom Maklerski Roku 2021 nagroda przyznana podczas konferencji Invest Cuffs 2022

Najwyższa ocena Rankingu Domów Maklerskich 2021 najwyższa ocena trzech gwiazdek w rankingu organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 2022

 

Pozostałe nagrody w 2022

  • Tytuł Partner 25-lecia - wyróżnienie w ramach Konferencji Wall Street - Zakopane 27-29 maja 2022
  • Order Finansowy Home & Market - dla bossaStaticaTrader w kategorii Produkt Inwestycyjny
  • Nagroda GPW - rynek terminowy - za największą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2021 roku
  • Nagroda GPW - rynek terminowy - nagroda roczna Animator roku 2021
Widok zawartości stron
Sprawdź jakim jesteś inwestorem Dowiedz się jak wybrać fundusz Otwórz rachunek
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.