Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
21 / 21 funduszy
12
   
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. NN Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +7,33% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,58% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,28% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,14% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,13% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -2,99% inne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -3,86% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NN Dynamiczny Globalnej Alokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -5,27% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -8,19% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -9,68% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -10,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Długu Korporacyjnego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,80% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -14,23% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych USA ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -15,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Nowej Azji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Europejski Spółek Dywidendowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -16,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -17,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -17,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -18,49% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -20,24% akcyjne 6 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
21 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron