Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
21 / 21 funduszy
12
   
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +57,41% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Indeks Surowców (L) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +56,49% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +46,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +45,58% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +43,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +43,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +41,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych USA ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +37,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +34,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Europejski Spółek Dywidendowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +33,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +27,18% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Globalny Długu Korporacyjnego ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +22,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +13,32% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NN Multi Factor (L) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,54% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,12% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +7,22% inne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Obligacji Plus (L) PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,67% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,63% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +4,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,80% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
12
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
21 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.