Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 +1,66% +10,43% -5,46% -4,75% -5,51% -8,57% +7,00% -13,52% -7,98% -2,27% +2,59% +2,91% -23,28%
1999 +4,61% +11,36% -1,19% +1,70% +0,46% -2,93% -2,03% +0,98% -14,74% +3,71% +4,97% +13,43% +18,91%
2000 +1,13% -3,43% +5,87% -1,07% -0,32% +0,94% +5,08% +0,86% -5,69% -5,49% +2,75% +5,82% +5,71%
2001 -0,84% -6,48% -2,19% +3,73% +1,03% -7,48% -5,14% -4,80% -4,61% +14,25% +1,79% +0,21% -11,73%
2002 +7,89% -0,46% -1,77% +0,60% +2,18% -7,16% -9,52% +3,33% -0,91% +5,10% +3,06% -1,36% -0,35%
2003 -2,22% -1,58% +0,55% +1,29% +3,74% +3,29% +8,51% +9,43% -3,58% +5,05% -4,79% +7,48% +29,27%
2004 +1,98% +3,27% +3,47% +5,76% -0,34% +1,78% -1,14% +1,64% +3,94% -0,22% +2,01% +4,71% +30,11%
2005 -2,00% +6,59% -4,35% -4,55% +2,01% +3,31% +5,47% +1,15% +7,63% -3,75% +5,99% +5,15% +23,82%
2006 +8,25% +2,53% +1,17% +9,17% -7,62% +3,08% +11,74% -3,81% +1,05% +6,21% +5,52% +0,01% +42,10%
2007 +8,45% -4,05% +9,69% +4,00% +6,89% +4,04% -3,85% -5,99% +0,72% +2,33% -8,91% -1,08% +10,83%
2008 -13,49% +1,58% -2,04% -2,33% -0,97% -11,75% -0,28% -2,69% -9,33% -22,64% -4,26% -2,46% -53,30%
2009 -9,67% -8,70% +8,79% +15,80% +0,31% +1,96% +11,05% +4,92% -1,57% +1,74% +1,45% +1,33% +27,46%
2010 -0,07% -3,05% +8,78% +1,56% -4,56% -5,36% +6,40% -0,82% +4,98% +1,52% -2,28% +5,45% +12,03%
2011 -0,37% -0,04% +2,32% +1,85% -1,52% -3,10% -4,54% -11,73% -11,15% +5,82% -5,26% -3,42% -28,21%
2012 +9,63% +3,70% -0,32% -3,49% -8,13% +5,49% -1,50% +1,70% +4,21% +3,43% +2,22% +4,85% +22,64%
2013 +0,13% -1,20% -1,71% -1,29% +8,00% -4,59% +5,48% +3,40% +5,81% +6,73% +2,26% -1,54% +22,66%
2014 +0,30% +5,06% -2,09% -2,00% +3,28% -0,04% -6,46% +1,20% +2,10% +1,04% +2,40% -4,19% 0,00%
2015 +3,89% +6,83% +3,53% -0,95% +3,14% -3,49% +1,27% -3,97% -1,95% +2,19% -1,98% -2,14% +5,88%
2016 -5,66% +1,35% +3,99% -1,73% +3,10% -1,52% +5,85% +4,80% +1,49% -1,30% +2,71% +5,18% +19,09%
2017 +5,30% +2,58% +3,76% -0,96% +2,62% +0,60% +1,63% -0,04% +4,75% +0,26% -2,42% +1,11% +20,61%
2018 +4,63% -3,98% -4,27% +3,16% +5,18% +1,47% +2,03% +3,81% -3,20% -15,15% -5,12% -5,60% -17,49%
2019 +7,56% +0,85% +2,76% +2,33% -4,86% +7,03% +1,54% -2,02% -0,83% +3,32% +3,26% +1,21% +23,75%
2020 +1,57% -8,48% -12,86% +14,39% +6,85% +9,91% +6,15% +8,29% +25,09%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,78%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,50%
Miesięczna zmienność +5,42%
VAR99 -13,13%
Maksymalna miesięczna strata -22,64%
Maksymalny miesięczny zysk +15,80%
Beta (do WIG20) +0,58
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -67,67%
Procent mies. ze stratą +41,91%
Wskaźnik Sharpe'a +0,33
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +289,22%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +25,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +33,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +32,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +76,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +130,38%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +12,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,67%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron