Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Amerykańskich - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.06.2022 r.
Zarządzający
  • Mikołaj Raczyński, CFA
    Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie funduszami
  • Michał Skowroński
    Zarządzający Funduszami

  • Bartosz Tokarczyk, CFA
    Zarządzający Funduszami   
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,68%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +11,46%
Widok zawartości stron