Karta funduszu

NOBLE FUND Akcji Amerykańskich - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.12.2023 r.
Zarządzający
  • Joanna Kwiatkowska-Rulnicka
    Wiceprezeska Zarządu
  • Michał Skowroński
    Zarządzający Funduszami
  • Bartosz Tokarczyk, CFA
    Zarządzający Funduszami
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,80%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +11,95%
Widok zawartości stron