Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Promocja CASPAR Ochrony Kapitału

Organizatorem promocji jest CASPAR TFI.

Promocja trwa od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. włącznie.

Promocja dotyczy jednostek uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach Caspar Parasolowy.

Promocja polega na zwrocie na subrejestr Uczestnika Promocji, po upływie roku kalendarzowego od pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa spełniających warunki Promocji, ujemnej różnicy pomiędzy rocznym wynikiem inwestycyjnym Uczestnika Promocji osiągniętym na subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału a roczną stopą zwrotu w wysokości 1,5%, jednak w wartości nie wyższej niż 35% stawki opłaty za zarządzanie tymi jednostkami uczestnictwa.

Szczegóły promocji w regulaminie.

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz