Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny QUERCUS - Listopad 2020

 
QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Global Balanced osiągnął w listopadzie bardzo dobrą stopę zwrotu, wynoszącą +3,97%. Skumulowany wynik w bieżącym roku to już +6,04%. Udało nam się skutecznie wykorzystać okazje inwestycyjne, a ponadto byliśmy dobrze przygotowani na rotację rynku w kierunku cyklicznych aktywów.

Listopad był wyjątkowo udanym miesiącem dla ryzykownych inwestycji. Perspektywa normalizacji sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych oraz obiecujące wyniki badań nad nowymi szczepionkami mocno wsparły rynkowy sentyment. Zachowanie poszczególnych segmentów aktywów odzwierciedlało rosnące nadzieje inwestorów na wzrost gospodarczy i powrót inflacji. Amerykańskie akcje spółek przemysłowych, finansowych, oraz szerokiego segmentu MŚP urosły o ok. 16-18%. Jeszcze silniej zachował się sektor paliwowy, który w szczytowym momencie zyskiwał ponad 40%, by ostatecznie zamknąć miesiąc wynikiem +28%. Na tym tle nieco słabiej wyglądał segment technologiczny – chociaż niski, dwucyfrowy wzrost to nadal świetny wynik. Dość blado wypadli dotychczasowi liderzy (Amazon, Microsoft), jednak ich rolę z powodzeniem przejęły spółki z drugiego i trzeciego szeregu.

Dług rynków bazowych zanotował w okresie okołowyborczym duże wahania w obu kierunkach, jednak bilans zmian na koniec miesiąca był raczej neutralny. Dużo ciekawiej zachowywały się bardziej ryzykowne segmenty długu. Amerykańskie obligacje korporacyjne o wysokiej jakości kredytowej zawęziły spread do bezpiecznych papierów skarbowych do poziomów z połowy lutego (ok. 150bps). Do wartości sprzed pandemii powoli dochodzi również premia za ryzyko jednego z wyżej oprocentowanych emitentów w UE – Rumunii. Jeszcze bardziej jaskrawym przykładem są Włochy. Spread ich obligacji do niemieckiego bunda nie tylko poprawił poziomy sprzed pandemii, ale doszedł nawet do dołków z 2018 roku. Popyt na nowe emisje jest ogromny, a większość ofert obligacji w regionie kończy się kilkukrotnymi nadsubskrypcjami.

Po okresie podwyższonej zmienności, fundusz wrócił do bardziej umiarkowanej ekspozycji na ryzyko. Wśród głównych pozycji znalazł się m.in. denominowany w euro dług krajów CEE oraz wybranych spółek o wysokiej jakości kredytowej. Stopniowo zwiększamy również naszą ekspozycję na rynki wschodzące oraz spółki cykliczne, które powinny skorzystać na ożywieniu gospodarczym w pierwszej połowie przyszłego roku. Nie skreślamy jednak zupełnie spółek technologicznych – ich pozycja rynkowa oraz perspektywy wzrostu nie znikną z dnia na dzień. Ponadto, ich odporność na szoki koniunkturalne jest niezwykle przydatną cechą, zważywszy na trwającą ciągle pandemię. Konsekwentnie redukujemy dług rynków bazowych, który może zachowywać się nieco słabiej w pierwszej fazie nowego cyklu koniunkturalnego. Pewnemu zmniejszeniu uległa pozycja w surowcach, jednak dopuszczamy możliwość powrotu do wyższego zaangażowania w kolejnych miesiącach (zwłaszcza w segmencie surowców przemysłowych).

Podsumowując, po jedenastu miesiącach fundusz QUERCUS Global Balanced jest już bardzo blisko swojego rocznego celu wynikowego – co więcej, udało nam się go osiągnąć przy ograniczonej zmienności oraz bardzo płynnym portfelu. Życzymy Państwu dalszych, udanych inwestycji oraz spokojnej końcówki bieżącego roku.

Wynik funduszu (na koniec listopada)

Ekspozycja funduszu na poszczególne segmenty aktywów (na koniec listopada)

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Listopad, pomimo podwyższonej zmienności, przyniósł wyhamowanie tendencji wzrostowych na polskim rynku obligacji skarbowych. Po bardzo dobrym wrześniu i październiku, jednostki funduszy dłużnych tylko nieznacznie wzrosły w ostatnich czterech tygodniach. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał 0,05%, podczas gdy indeks TBSP, do którego porównuje się znaczna część funduszy dłużnych, stracił 0,05%. Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 5,93%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 5,71%.

Ujemna kontrybucja, którą przyniosły polskie długoterminowe obligacje o stałym kuponie, została zneutralizowana przez instrumenty zagraniczne. Bardzo dobrze zachowywały się w listopadzie obligacje zmiennokuponowe oraz indeksowane inflacją. Cały portfel jest dość dobrze zbilansowany, dlatego jedna grupa aktywów nie ma znaczącego wpływu na całość wyników funduszu. Ostatni miesiąc przyniósł znaczący wzrost ryzyka stopy procentowej funduszu, za co odpowiadały głównie inwestycje w obligacje emitowane przez BGK na rzecz funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz obligacje zagraniczne w euro. Ryzyko walutowe nadal pozostaje w pełni zabezpieczone.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Kolejny bardzo dobry miesiąc ma za sobą subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy. Listopad zakończył z wyceną o 0,37% wyższą niż na koniec października. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 2,75% i nadal plasuje się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. W ciągu ostatniego roku na funduszu można było zarobić 3%. Listopadowy wynik to odzwierciedlenie bardzo dobrego zachowania skarbowych obligacji zmiennokuponowych. Pozytywną kontrybucję przyniosły również inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

W ostatnim miesiącu aktywa ustabilizowały się – już nie rosną tak dynamicznie. Nie oznacza to jednak, że w portfelu nic się nie zmieniło. Zrealizowaliśmy zyski na obligacjach spółki z branży paliwowej, jak również dokonaliśmy roszad w części skarbowej portfela. Obecnie, największy udział w aktywach mają spółki finansowe oraz te z branży deweloperskiej i energetycznej.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wydarzenia rynkowe

Listopad okazał się bardzo pozytywny dla ryzykownych aktywów. Wszystkie troski dotyczące pandemii koronawirusa z poprzednich miesięcy, odeszły w niepamięć wraz z pojawiającymi się informacjami o szczepionkach. Już trzy firmy ogłosiły, że mają preparaty w bardzo zaawansowanym stadium, cechujące się wysoką skutecznością. Pierwsze osoby powinny zostać zaszczepione jeszcze w tym roku. Na pierwszy ogień mają pójść grupy podwyższonego ryzyka – pracownicy służby zdrowia i seniorzy. Możliwość aplikacji szczepionki znacznej części społeczeństwa mocno obniża prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej fali zakażeń. Restrykcje społeczne i gospodarcze ulegną złagodzeniu, a to poprawi perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie w przyszłym roku. Takie środowisko bardzo sprzyja ryzykownym aktywom. Wzrosty odnotowały akcje, surowce przemysłowe i waluty rynków wschodzących. Gorzej zachowywały się obligacje na rynkach bazowych i złoto, które postrzegane są jako aktywa defensywne. Rentowność 10-letnich, niemieckich Bundów wzrosła z-0,63% do -0,57%. Nieznacznie lepiej zachowywały się 10-letnie obligacje amerykańskie. Ich rentowność na koniec miesiąca wyniosła 0,84%. W Polsce, głównym wydarzeniem listopada było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w pierwszych dniach miesiąca. Opóźnienie daty spotkania o dwa dni przywołało na myśl sytuacje z wiosny, gdy - podczas przekładanych posiedzeń - RPP decydowała się łagodzić politykę pieniężną. Tym razem zaskakującej decyzji nie było. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a NBP nadal będzie kontynuował skup aktywów. Wyceny polskich obligacji naśladowały swoje odpowiedniki zza zachodniej granicy. W skali całego miesiąca rentowność 10-letnich obligacji wzrosła z 1,17% do 1,23%, 5-letnich z 0,37% do 0,43%, a dwulatek z -0,02% do 0,05%. Wraz z innymi walutami emerging markets umocnił się też polski złoty. Zyskał on do euro 2,8% i zakończył miesiąc na poziomie 4,48.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w listopadzie wykazują pierwsze oznaki osłabienia wzrostu gospodarczego. Sprzedaż detaliczna spadła o 2,1%, a produkcja przemysłowa wzrosła tylko o 1,0% w skali roku. Warto wspomnieć, że dane te dotyczą października, a więc mają już charakter „historyczny”. Wprowadzenie częściowego lockdownu (m.in. zamknięcie galerii handlowych) każe oczekiwać znacznie słabszych danych za listopad. Rynek pracy cechuje się większą stabilnością. Wsparcie płynące z rządowych programów „chomikuje” bezrobocie. Zatrudnienie w październiku spadło o 1,0%, a wynagrodzenia wzrosły o 4,7% w skali roku. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 6,1%. PKB w trzecim kwartale wzrosło o 7,9% w stosunku do drugiego kwartału, co oznacza spadek o 1,5% rok do roku. Zgodnie ze wstępnym odczytem roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej obniżył się do 3% w listopadzie.

WYKRES 3. PKB w cenach stałych, kontrybucje.

Perspektywy

Końcówka roku powinna sprzyjać konsolidacji na rynkach finansowych. Nie oczekujemy dużych zmian rentowności polskich obligacji, czy wartości złotego. W przyszłym roku powinna na rynki powrócić większa zmienność i obligacje skarbowe nadal powinny cieszyć się powodzeniem. Inflacja konsumencka będzie stopniowo spadać, nie dając argumentów jastrzębiom, którzy chcą zacieśniać politykę monetarną. Zagraniczne banki centralne utrzymają swoje gołębie nastawienie. Znaczna nadpłynność sektora bankowego i przesuwanie strumienia oszczędności z lokat bankowych w stronę bezpiecznych funduszy pozwala z nadzieją patrzeć na nadchodzące miesiące.

 

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: Piotr Miliński, Zarządzający QUERCUS Global Balanced; Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz