Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MetLife Akcji Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 8,23
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,95/8,43
Stopa zwrotu od początku działalności -20,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -10,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -22,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +19,07%
Wartość aktywów 64 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje średnich i małych spółek; akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Małych i Średnich Spółek inwestuje głównie w akcje średnich i małych spółek notowanych na polskim rynku kapitałowym. Portfelem odniesienia do porównywania wyników inwestycyjnych Subfunduszu jest indeks mWIG40, który obrazuje zachowanie średnich spółek notowanych na GPW oraz WIBID 1M. Subfundusz w krótkim i średnim okresie może podlegać wyraźnym wahaniom cen jednostki, jednak w dłuższym okresie powinien osiągać atrakcyjne stopy zwrotu, znacznie powyżej strategii płynnościowych, a także tych, opartych na spółkach dużych. Część spółek z mWIG40 wypłaca dywidendę, co dodatkowo podnosi atrakcyjność inwestycji w ten Subfundusz. Przedział zaangażowania w akcje może wahać się od 70% do 100% portfela Subfunduszu, natomiast ilość akcji w portfelu średnio wynosi 50-70 walorów. Subfundusz może zawiesić przyjmowanie wpłat, jeżeli wartość jego aktywów przekroczy 600 mln PLN.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.11.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,28%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron