Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NN Akcji Środkowoeuropejskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 153,47
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 137,15/152,13
Stopa zwrotu od początku działalności +52,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -18,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,28%
Wartość aktywów 131 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest średnie.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek dających ekspozycję na Europę Środkową (przez co rozumie się przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Ukraina, Rosja, Grecja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia). Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości. Zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wzrostowych z regionu CEE.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.07.07
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,51%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron