Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Lista artykułów Lista artykułów

Inwestycje niskiego ryzyka - jeśli nie lokaty to co?

Klienci pragnący lokować swoje oszczędności w sposób pewny, bezpieczny i zyskowny zarazem w ostatnich miesiącach mają uzasadnione powody, by zadawać sobie to pytanie. Lokaty bankowe nie tylko przestały być dochodowe, ale co gorsza, za sprawą niskiego oprocentowania, nie przeciwdziałają już nawet spadkowi realnej wartości zgromadzonych oszczędności. Wszystko to za sprawą utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych a także inflacji, która w tym roku gwałtownie wzrosła. Realna rentowność lokaty oprocentowanej na 1,7% w skali roku, po uwzględnieniu wpływu inflacji (2% r/r) i podatku od zysków kapitałowych (19%) jest obecnie ujemna i wynosi - 0,64%. I to bez ujęcia innych kosztów np. związanych z obsługą bankową. Oznacza to, że za środki uwolnione z takiej lokaty moglibyśmy obecnie kupić mniej bochenków chleba niż jeszcze rok wcześniej za tę samą kwotę - nasz majątek lokowany w ten sposób traci zatem na wartości.

Czy taki obraz dochodowości lokat utrzyma w dłuższym okresie? Niestety tak. Świadczą o tym sygnały płynące z analiz i komunikatów NBP i RPP. Według prognoz NBP na najbliższe lata inflacja CPI mierzona rok do roku z poziomu 2% w 2017 roku wzrośnie do 2,3% w 2019 roku, podczas gdy cel inflacyjny zakładany przez RPP tylko na 2017 rok to 2,5%. To tłumaczy gołębi wydźwięk ostatnich komunikatów Rady, a także wskazuje, iż istotny wzrost stóp procentowych w Polsce jest jeszcze odległą perspektywą. Stopa WIBOR 3M, zależna od głównych stóp procentowych, brana także pod uwagę przez banki przy ustalaniu poziomu oprocentowania lokat, wg NBP w latach 2017-2019 nie zmieni się i będzie wynosiła 1,73%. Wnioski płynące z tych danych narzucają się same. Oprocentowanie lokat nie będzie wyższe, inflacja wzrośnie, a realna wartość majątku deponowanego na lokatach będzie nadal spadać.

Czy zatem Klienci o niskiej skłonności do ryzyka mają jakąś alternatywę?

Tak - i nie wymaga ona podejmowania nadmiernego ryzyka. Wystarczy choć trochę przesunąć się na skali ryzyka inwestycyjnego, aby mieć szanse na osiągnięcie stóp zwrotu, które zabezpieczą majątek przed realną utratą wartości. W obszarze inwestycji o niskiej zmienności znajdziemy fundusze inwestycyjne, które lokują zarządzane przez siebie aktywa w paletę instrumentów, takich jak lokaty międzybankowe, obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne. W grupie takich funduszy od lat wyróżniają się dwa fundusze AgioFunds TFI - AGIO Kapitał PLUS i AGIO Kapitał. Oba te fundusze mają zbliżoną strukturę portfela aktywów, a celem inwestycyjnym każdego z nich jest uzyskiwanie stałej, powtarzalnej premii w stosunku do lokat bankowych przy jednoczesnej ochronie kapitału w ujęciu nominalnym i realnym (po uwzględnieniu inflacji). Niska zmienność tych funduszy, a także atrakcyjne stopy zwrotu to zasługa zarządzającego „Kapitałami" – Zbigniewa Kowalczyka - licencjonowanego doradcy inwestycyjnego z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i wieloma branżowymi laurami w dorobku. Jego autorski model oceny zdolności kredytowej emitentów obligacji opiera się na podejściu analogicznym do metodologii  stosowanej przez światowe agencje ratingowe- Standard & Poor's, Moody's czy Fitch.  AGIO Kapitał PLUS to fundusz dostępny już od kwoty 100 PLN, podczas gdy AGIO Kapitał to propozycja dla klientów dysponujących większymi środkami - równowartością 40 tys. EUR (aktualne ok. 170 tys. PLN). Fundusz ten może być także świetnym rozwiązaniem dla klientów posiadających oszczędności w walutach - jego jednostki wyceniane są bowiem nie tylko w PLN, ale także w USD i EUR. AGIO Kapitał w samym kwietniu br. zyskał 0,58 % (wg serwisu Obligacje.pl z dn. 4 maja 2017), a od początku roku 1,26 %, gdy pozostałe fundusze polskich obligacji korporacyjnych w tym samym czasie zarobiły średnio 1,21 %. Obydwa fundusze dostępne są dla Klientów Grupy BOŚ S.A. bez prowizji za nabycie. Niskie ryzyko, atrakcyjna stopa zwrotu, a także wysoka płynność AGIO Kapitał PLUS i AGIO Kapitał czynią z nich doskonałe narzędzie inwestycyjne, służące zachowaniu wartości inwestowanych w nie oszczędności i ich stałemu przyrostowi w czasie.

Sprawdź kartę funduszu AGIO Kapitał PLUS >>
 

Autor: Maciej Świątkowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu AgioFunds TFI
powrót

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz