Breadcrumb
Web Content Display

Dom Maklerski BOŚ S.A.


Standard dla wymagających. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz wspieranie rozwoju naszych Klientów.
 

Dlaczego Bossa?

DM BOŚ to ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym. Jesteśmy polskim brokerem, z polskim kapitałem. Zapewniamy naszym Klientom i Partnerom kompleksową ofertę produktową.

Jakość potwierdzają liczne nagrody przyznane przez inwestorów i środowisko za aktywność i innowacyjne produkty, związane z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych.

 

Fundusze

  • Prowizja 0% od zleceń internetowych
  • Doradca Online pomagający dopasować
    portfel do preferencji inwestora
  • Intuicyjny serwis transakcyjny

Giełda

 

Forex

 

Pozostałe

 

pierwszy dom maklerski w internecie

 

lat na rynku

 

zadowolonych klientów

 

certyfikowanych maklerów i doradców

 

 

DM BOŚ od lat na podium

Zaufanie klientów odzwierciedla szereg nagród przyznawanych każdego roku.

Jesteśmy najlepiej ocenianym brokerem w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 
 

DM BOŚ nagrodzony przez KDPW nagrodą 25-lecia

Za zasługi dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce i zaangażowanie w pielęgnowanie relacji z klientami detalicznymi.

Zobacz naszę nagrody >>

 

Web Content Display
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:

 

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.