Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2004 0,00% +2,30% +7,14% +1,82% +11,56% +1,29% +2,93% +3,08% +33,80%
2005 -1,20% +4,54% -2,89% -6,41% +2,55% +4,74% +4,00% +2,49% +5,42% -4,16% +4,82% +4,40% +18,83%
2006 +5,66% +1,55% +6,33% +8,16% -7,54% +2,37% +11,36% -2,18% +4,70% +6,99% +9,84% +0,32% +57,04%
2007 +5,97% -3,17% +13,15% +8,21% +3,95% +1,93% -5,60% -4,17% -1,26% +2,09% -10,19% -2,28% +6,53%
2008 -14,85% -0,40% -0,58% -2,45% -1,46% -11,92% +0,63% -3,30% -8,28% -24,54% -4,22% -1,96% -54,85%
2009 -10,91% -12,52% +9,94% +16,72% +0,17% +3,41% +14,39% +5,27% -1,60% +1,90% +2,46% +1,62% +30,22%
2010 -0,58% -3,28% +8,78% +2,08% -2,87% -5,30% +6,97% -0,73% +6,38% +2,65% -1,80% +4,80% +17,20%
2011 -0,55% +0,71% +1,47% +1,93% -0,58% -3,02% -2,73% -11,01% -8,77% +5,67% -3,86% -5,38% -24,17%
2012 +9,06% +1,52% -2,53% -2,80% -6,10% +6,72% -1,85% +2,79% +3,80% -1,37% +2,98% +4,95% +17,34%
2013 -0,61% -2,78% -2,47% -2,99% +7,98% -7,39% +3,55% +3,69% +3,87% +4,69% +0,80% -6,10% +1,04%
2014 -1,15% +6,38% -3,40% -1,37% -0,24% -0,18% -4,08% +3,61% +5,26% -2,44% -0,72% -3,60% -2,55%
2015 +1,18% +2,34% +1,02% +3,04% -1,44% -5,45% +0,43% -4,44% -2,39% +0,79% -5,78% -4,60% -14,76%
2016 -6,06% +3,27% +8,73% -1,59% -4,29% -3,16% +4,02% +4,31% -2,38% +3,37% -1,32% +6,32% +10,52%
2017 +7,01% +5,44% -1,41% +4,99% -2,72% +1,40% +2,52% +1,79% -1,48% -1,00% -3,55% +1,23% +14,47%
2018 +2,89% -8,02% -6,22% +2,86% -5,82% -1,88% +6,84% -0,70% -2,32% -6,41% +4,23% -0,20% -14,90%
2019 +6,51% -0,83% 0,00% +0,32% -4,23% +3,88% -0,77% -4,28% +1,56% +0,93% -0,86% -0,67% +1,09%
2020 -2,28% -12,64% -10,46% +13,87% +5,01% +4,77% 0,00% +0,77% -3,76% -9,83% +17,95% +9,71% +8,39%
2021 +0,87% +1,47% +3,87% +6,64% +13,37%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,61%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,30%
Miesięczna zmienność +5,66%
VAR99 -13,49%
Maksymalna miesięczna strata -24,54%
Maksymalny miesięczny zysk +17,95%
Beta (do WIG20) +0,86
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -71,84%
Procent mies. ze stratą +47,06%
Wskaźnik Sharpe'a +0,18
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +83,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +41,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +28,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -3,58%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -0,36%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron