Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 -0,30% 0,00% +0,30% +0,20% +0,50% -0,30% +0,80% +0,20% +1,48% +0,58% -0,39% +0,48% +3,60%
2008 +1,06% -0,86% +0,48% +0,48% -0,57% -0,48% +1,45% +1,05% +0,38% -4,50% +3,73% +1,51% +3,57%
2009 -2,80% -1,73% -2,54% +5,11% +0,76% +2,17% +2,96% +0,81% +3,12% +0,78% +0,77% +0,43% +9,97%
2010 +1,02% +1,43% +4,05% -0,32% -0,08% -1,52% +0,24% -0,49% +1,95% 0,00% -3,03% +2,71% +5,93%
2011 +0,32% +0,24% -0,32% +0,80% +0,87% +1,57% +0,15% +0,69% -0,61% +0,69% +0,08% +0,54% +5,12%
2012 +1,45% +0,45% +0,52% +0,74% -0,07% +0,89% +1,17% +0,29% +0,29% +1,08% +1,78% +0,98% +9,97%
2013 -0,14% -0,42% +0,28% +1,87% -0,89% -1,58% +0,49% -0,69% +1,33% +1,04% -0,48% +0,41% +1,18%
2014 -0,68% +0,96% +0,61% +0,61% +1,21% +0,87% +0,59% +1,18% +0,71% +1,48% +0,70% -0,44% +8,07%
2015 +1,71% -0,37% -0,19% -0,88% -0,76% -0,64% +0,96% +0,25% +0,32% +0,69% +0,06% -0,44% +0,70%
2016 -0,06% +0,50% +0,44% -0,50% +0,06% +0,63% 0,00% +0,93% -0,49% -0,43% -1,12% +0,31% +0,25%
2017 -0,50% +0,44% +1,19% +0,19% +0,74% -0,18% +0,12% +0,25% -0,06% +0,18% +0,55% +0,24% +3,20%
2018 -0,06% +0,43% +0,54% +0,06% -0,72% +0,24% -0,06% +0,12% +0,12% +0,18% +0,12% +0,96% +1,94%
2019 +0,30% -0,24% +0,18% -0,06% +0,54% +0,30% +0,94% +0,88% -0,98% +0,41% -0,23% 0,00% +2,03%
2020 -0,53% +1,82% -0,17% +1,79% 0,00% +0,62% +0,45% -0,11% +0,17% +0,62% 0,00% +0,17% +4,91%
2021 +0,61% -1,16% +0,17% +0,06% -0,56% +0,22% +0,11% -0,11% -0,34% -1,12% -0,57% -0,69% -3,34%
2022 -0,69% +0,52% -4,21% -4,58% -0,51% -1,21% +3,98% -0,49% -2,17% -2,03% +3,82% +0,31% -7,37%
2023 +2,55% -0,85% +1,90% +0,60% +0,12% +1,07% +1,36% +0,17% +0,23% +0,75% +0,98% +1,65% +11,01%
2024 +0,67% -0,17% -0,11% -0,73% +0,39% +0,62% +0,67%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,19%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,28%
Miesięczna zmienność +1,21%
VAR99 -3,09%
Maksymalna miesięczna strata -4,58%
Maksymalny miesięczny zysk +5,11%
Beta (do WIG20) +0,06
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -14,55%
Procent mies. ze stratą +32,39%
Wskaźnik Sharpe'a +0,80
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +79,70%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +18,61%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,24%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,71%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron