Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 +1,00% -0,79% -0,80% -1,81% +0,20% -2,35% -0,52% -1,16% -1,17% -3,77% +1,46% +2,65% -7,00%
2008 -6,99% +0,58% -0,23% -0,35% 0,00% -5,90% +2,33% -2,04% -4,53% -15,28% -2,27% -1,09% -31,40%
2009 -6,58% -8,05% +5,47% +8,82% +0,16% +0,32% +7,44% +3,53% -0,43% +0,71% +1,13% +0,98% +12,85%
2010 -0,69% -1,54% +5,40% +1,35% -0,40% -3,07% +4,82% 0,00% +4,07% +1,77% -0,62% +4,99% +16,81%
2011 +0,36% +1,90% -0,12% +1,40% -0,46% -4,04% -6,85% -13,94% -7,20% +1,78% -3,02% -3,44% -29,85%
2012 +10,00% +8,32% -2,56% -3,80% -6,98% +3,59% -4,72% -0,17% +4,30% -0,48% +1,12% +3,15% +10,85%
2013 +4,28% -3,67% -1,83% -4,96% +10,77% -0,88% +2,67% +4,63% +3,32% +8,97% +1,11% -5,22% +19,27%
2014 -1,41% +1,95% -4,85% -3,22% -0,97% -1,82% -5,13% +1,05% +7,28% -1,25% -1,68% -2,85% -12,69%
2015 +4,11% +5,36% +2,14% +1,83% +0,64% -4,86% +4,17% -1,55% -0,92% +3,70% -2,42% -4,18% +7,64%
2016 -4,64% +1,14% +7,92% +1,70% 0,00% -3,74% +5,89% +6,45% +3,56% +1,15% -3,51% +2,47% +18,96%
2017 +8,60% +4,44% +2,93% -1,28% +0,30% +0,60% -3,25% -2,34% -0,52% -9,34% +1,16% +1,72% +1,95%
2018 +4,27% -3,45% -2,68% -2,18% -3,17% -2,55% +3,86% -1,56% -6,69% -6,52% -0,42% -2,38% -21,60%
2019 +8,46% +5,03% +0,63% +1,63% -3,08% +1,65% +0,25% -3,24% -3,22% +0,80% +3,43% +0,77% +13,20%
2020 +9,38% -7,65% -9,03% +17,38% +5,52% +4,23% +3,42% +3,00% -3,21% -8,81% +13,18% +8,73% +37,26%
2021 +6,46% +2,43% +4,06% +6,27% +4,52% -0,66% +0,74% +2,49% -0,79% +0,72% -7,22% -0,23% +19,58%
2022 -2,55% -7,92% +6,45% -4,12% -3,04% -3,48% +0,09% -0,90% -6,36% +2,23% +6,55% +0,89% -12,51%
2023 +8,47% +2,52% +4,05% +3,43% -1,03% +4,32% +1,86% -3,30% -1,02% -0,59% +3,24% +5,92% +30,98%
2024 +0,81% +3,41% +4,01% -0,75% +2,82% +3,65% +14,69%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,67%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,25%
Miesięczna zmienność +4,52%
VAR99 -10,79%
Maksymalna miesięczna strata -15,28%
Maksymalny miesięczny zysk +17,38%
Beta (do WIG20) +0,51
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -45,74%
Procent mies. ze stratą +46,48%
Wskaźnik Sharpe'a +0,19
Wskaźnik CALMAR +0,07
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +70,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +21,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +25,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +112,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +142,45%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,88%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +16,33%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +9,22%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron