Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Małych Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 +1,00% -0,79% -0,80% -1,81% +0,20% -2,35% -0,52% -1,16% -1,17% -3,77% +1,46% +2,65% -7,00%
2008 -6,99% +0,58% -0,23% -0,35% 0,00% -5,90% +2,33% -2,04% -4,53% -15,28% -2,27% -1,09% -31,40%
2009 -6,58% -8,05% +5,47% +8,82% +0,16% +0,32% +7,44% +3,53% -0,43% +0,71% +1,13% +0,98% +12,85%
2010 -0,69% -1,54% +5,40% +1,35% -0,40% -3,07% +4,82% 0,00% +4,07% +1,77% -0,62% +4,99% +16,81%
2011 +0,36% +1,90% -0,12% +1,40% -0,46% -4,04% -6,85% -13,94% -7,20% +1,78% -3,02% -3,44% -29,85%
2012 +10,00% +8,32% -2,56% -3,80% -6,98% +3,59% -4,72% -0,17% +4,30% -0,48% +1,12% +3,15% +10,85%
2013 +4,28% -3,67% -1,83% -4,96% +10,77% -0,88% +2,67% +4,63% +3,32% +8,97% +1,11% -5,22% +19,27%
2014 -1,41% +1,95% -4,85% -3,22% -0,97% -1,82% -5,13% +1,05% +7,28% -1,25% -1,68% -2,85% -12,69%
2015 +4,11% +5,36% +2,14% +1,83% +0,64% -4,86% +4,17% -1,55% -0,92% +3,70% -2,42% -4,18% +7,64%
2016 -4,64% +1,14% +7,92% +1,70% 0,00% -3,74% +5,89% +6,45% +3,56% +1,15% -3,51% +2,47% +18,96%
2017 +8,60% +4,44% +2,93% -1,28% +0,30% +0,60% -3,25% -2,34% -0,52% -9,34% +1,16% +1,72% +1,95%
2018 +4,27% -3,45% -2,68% -2,18% -3,17% -2,55% +3,86% -1,56% -6,69% -6,52% -0,42% -2,38% -21,60%
2019 +8,46% +5,03% +0,63% +1,63% -3,08% +1,65% +0,25% -3,24% -3,22% +7,75%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,60%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,18%
Miesięczna zmienność +4,22%
VAR99 -9,64%
Maksymalna miesięczna strata -15,28%
Maksymalny miesięczny zysk +10,77%
Beta (do WIG20) +0,15
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -45,74%
Procent mies. ze stratą +50,64%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -24,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,75%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +7,29%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +0,70%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron