Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

MetLife Ochrony Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +0,30% -0,50% +4,02% +2,90% +1,50% +1,39% -2,47% -2,15% +1,63% +0,38% -4,97% -0,30% +1,41%
2008 -6,83% -0,53% 0,00% -0,43% -0,97% -4,98% +1,25% -0,34% -2,71% -10,92% +1,30% +0,51% -22,67%
2009 -4,61% -5,23% +2,97% +4,81% +0,13% +2,62% +5,36% +2,06% +1,07% +1,18% +0,81% 0,00% +11,14%
2010 +0,35% -0,46% +5,07% +1,10% -1,30% -2,53% +2,82% +0,11% +3,84% +0,63% -2,83% +2,59% +9,45%
2011 -0,84% +0,53% +0,95% +1,15% +0,31% -0,31% -0,62% -2,50% -3,84% +2,22% -1,52% -1,32% -5,79%
2012 +3,24% +0,87% +0,11% -0,64% -1,62% +2,52% 0,00% +0,86% +1,38% -0,42% +2,52% +4,92% +14,41%
2013 -2,64% -1,30% -2,03% -1,14% +3,36% -4,16% +1,27% +1,26% -1,55% +2,41% +1,02% -3,45% -7,03%
2014 -1,26% +2,45% -1,87% -0,32% -0,32% -0,32% -1,71% +1,63% +2,03% -1,05% -1,06% -2,57% -4,41%
2015 0,00% +0,33% +0,33% +1,97% -1,50% -2,17% -1,33% -1,80% -0,69% -0,46% -1,62% -0,83% -7,58%
2016 -0,83% +0,36% +0,72% -1,07% -0,84% -0,36% -0,36% +0,24% -0,73% +0,24% -0,73% +0,62% -2,73%
2017 +0,37% +0,61% -0,12% +1,09% -0,72% 0,00% +0,60% +0,96% -0,48% +0,72% -1,07% +0,36% +2,32%
2018 +0,60% -1,66% -1,09% +0,12% -0,98% -0,49% +0,99% -0,37% -0,25% -0,86% +0,25% +0,37% -3,35%
2019 +0,37% -0,74% -0,12% +0,25% -0,62% +0,75% +0,12% -0,99% +0,12% +0,12% 0,00% -0,12% -0,87%
2020 -0,25% -0,87% -0,50% -0,13% 0,00% +0,25% -0,13% 0,00% -0,38% -2,00%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,12%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,14%
Miesięczna zmienność +2,05%
VAR99 -4,64%
Maksymalna miesięczna strata -10,92%
Maksymalny miesięczny zysk +5,36%
Beta (do WIG20) +0,29
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,33
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -35,53%
Procent mies. ze stratą +49,70%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,05
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -21,08%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -6,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -9,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -17,00%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,71%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,07%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -1,92%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -1,84%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron