Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

MetLife Akcji Nowa Europa - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2007 +0,10% -1,10% +3,54% +1,95% +1,44% +2,55% -1,66% -1,59% +1,71% +0,75% -5,84% +0,89% +2,40%
2008 -8,69% -2,57% -0,55% +0,55% +1,43% -7,03% +3,38% -0,45% -6,90% -18,96% +0,75% +3,72% -31,93%
2009 -10,76% -15,92% +14,53% +14,52% +3,94% +3,65% +11,23% +5,72% +3,22% +1,00% +1,32% +0,11% +31,85%
2010 +1,63% -3,64% +8,22% +3,39% -3,57% -5,56% +6,76% -1,43% +5,70% +2,16% -3,55% +4,48% +14,25%
2011 +0,19% +1,14% +2,44% +2,11% -0,99% -1,72% -1,85% -9,50% -9,25% +3,89% -1,98% -5,74% -20,19%
2012 +7,52% +0,44% -2,76% -1,82% -6,94% +6,09% -0,70% +3,66% +1,48% -0,79% +0,90% +4,15% +10,86%
2013 +1,29% -3,40% -1,43% -1,56% +4,65% -8,78% 0,00% -1,07% +4,20% +3,57% -2,22% -6,71% -11,73%
2014 -4,88% +1,79% -0,25% +1,77% +3,72% -0,36% -1,80% +3,06% +0,95% +1,06% -1,74% -5,56% -2,68%
2015 +0,50% +6,23% +1,64% +3,46% -1,23% -3,62% -2,70% -5,78% -3,96% +5,73% -2,27% -6,44% -9,02%
2016 -0,96% +0,70% +7,73% +3,08% -5,47% -0,39% +1,45% +1,82% -1,92% +4,43% +1,00% +4,94% +16,94%
2017 +2,47% +2,64% -2,02% +2,17% -1,68% +0,11% +3,18% +3,74% -0,11% -0,64% -4,17% +2,12% +7,77%
2018 +4,37% -3,25% -5,41% -2,97% -4,83% -2,85% +0,13% -9,43% +3,80% -1,49% +5,23% -5,36% -20,87%
2019 +8,15% -0,26% -1,92% +0,65% -1,43% +3,55% +2,67% -4,58% +4,02% -2,12% +2,93% +1,49% +13,26%
2020 -1,83% -12,17% -19,66% +8,45% +2,27% -23,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,28%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,28%
Miesięczna zmienność +4,99%
VAR99 -11,34%
Maksymalna miesięczna strata -19,66%
Maksymalny miesięczny zysk +14,53%
Beta (do WIG20) +0,21
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -51,89%
Procent mies. ze stratą +45,73%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,06
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -37,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -23,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -17,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -28,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -28,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -35,12%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,52%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -6,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -4,22%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron