Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 +0,04% +0,24% +0,28%
2012 +0,65% +1,05% +0,46% +0,52% +0,39% +0,82% +1,26% +0,88% +0,63% +1,02% +0,57% +0,75% +9,37%
2013 +0,64% +0,31% +0,32% +1,27% +0,36% -0,77% +0,99% +0,18% +0,58% +0,64% +0,31% +0,43% +5,37%
2014 +0,33% +0,86% +0,24% +0,32% +0,51% +0,53% -0,06% +0,32% -0,26% +0,19% +0,36% -0,23% +3,16%
2015 +0,47% +0,63% +0,46% +0,55% -0,03% -0,35% +0,13% +0,07% -0,22% +0,63% +0,26% -0,26% +2,36%
2016 -0,58% +0,23% +0,90% +0,67% +0,37% +0,37% +1,07% +0,69% +0,26% +0,17% -0,25% +0,27% +4,24%
2017 +0,41% +0,19% +0,21% +0,38% +0,38% +0,23% +0,32% +0,13% +0,30% +0,21% +0,09% +0,27% +3,17%
2018 +0,30% +0,04% -0,04% +0,21% -0,34% +0,02% +0,59% +0,08% -0,03% -0,15% -0,30% -0,15% +0,22%
2019 +0,57% +0,77% +0,29% +0,64% -0,07% +0,66% +0,39% +0,10% +0,23% +0,29% +0,41% +0,28% +4,66%
2020 +0,34% -0,35% -4,79% +0,75% +1,39% +0,61% +0,97% +0,76% -0,14% +0,30% +1,49% +0,60% +1,78%
2021 +0,33% +0,11% +0,08% +0,23% +0,01% +0,76%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,16%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,30%
Miesięczna zmienność +0,62%
VAR99 -1,75%
Maksymalna miesięczna strata -4,79%
Maksymalny miesięczny zysk +1,49%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -5,13%
Procent mies. ze stratą +17,39%
Wskaźnik Sharpe'a +1,70
Wskaźnik CALMAR +0,71
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +41,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +5,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,66%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,40%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,64%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron