Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2004 +0,01% +1,62% +0,70% +1,01% -0,13% +0,01% +0,49% +0,60% +0,98% +0,33% +1,69% +1,51% +9,17%
2005 -0,02% +3,10% -0,65% +0,76% +0,76% +1,98% -0,62% +0,81% +0,03% -1,71% -0,19% +0,78% +5,06%
2006 +0,14% +1,54% -0,63% -0,30% -0,17% -1,32% +0,17% +0,15% +1,08% +0,66% +1,89% +0,59% +3,80%
2007 +0,81% +0,02% +0,12% -1,19% +0,44% -0,25% +0,40% +1,23% +0,86% +0,81% -0,36% +0,47% +3,38%
2008 +1,52% -0,22% +1,18% +0,67% -1,00% -0,02% +0,62% +0,26% -1,68% -4,70% +15,91% +2,94% +15,18%
2009 -0,53% -1,40% -1,65% +2,35% +0,76% +1,72% -0,62% -0,45% +2,30% -0,58% -1,37% -2,82% -2,41%
2010 +0,69% +0,08% +1,32% -0,78% -3,48% -0,91% +0,38% +3,22% +0,48% +0,31% -3,02% +0,30% -1,56%
2011 -1,05% +0,26% +0,48% -0,52% +0,81% +0,62% +0,88% -0,24% +0,06% +1,55% -0,59% +0,67% +2,95%
2012 +0,54% +0,13% +0,45% -0,06% -0,31% +0,67% +1,00% +0,19% +0,42% +0,83% +2,04% +1,03% +7,12%
2013 -0,47% -0,15% +0,51% +2,50% -0,67% -2,02% +1,33% -1,08% +0,14% +1,25% -0,40% +0,39% +1,25%
2014 -1,00% +1,30% +0,48% +0,77% +0,76% +0,51% +0,21% +0,50% +0,24% +0,27% +0,29% +0,18% +4,58%
2015 +0,40% +0,69% -0,02% +0,24% +0,05% -0,10% +0,23% -0,06% -0,25% +0,59% -1,95% -0,33% -0,54%
2016 -0,25% +0,27% +0,70% +0,53% +0,30% +0,29% +0,68% +0,64% +0,15% +0,04% +0,07% +0,35% +3,82%
2017 +0,28% +0,37% +0,10% +0,23% +0,29% +0,19% +0,19% +0,32% +0,26% +0,28% +0,04% +0,07% +2,66%
2018 +0,03% -0,18% -0,01% -0,07% -0,39% +0,06% +0,29% +0,17% +0,01% -0,04% +0,02% -0,04% -0,14%
2019 +0,75% +0,26% +0,25% +0,30% +0,16% +0,07% +0,36% -0,03% -0,03% +0,40% +0,17% +0,03% +2,71%
2020 +0,26% -0,06% -2,92% +0,41% +0,42% +0,41% +0,41% +0,62% +0,12% +0,19% +0,37% +0,32% +0,50%
2021 +0,34% +0,14% +0,17% +0,26% +0,20% +0,29% -0,09% +0,14% -0,01% -0,09% -0,29% +0,18% +1,24%
2022 +0,06% -0,03% -0,34% -0,53% +0,27% +0,03% +0,64% +0,10%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +4,91%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,25%
Miesięczna zmienność +1,42%
VAR99 -3,56%
Maksymalna miesięczna strata -4,70%
Maksymalny miesięczny zysk +15,91%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -7,66%
Procent mies. ze stratą +30,04%
Wskaźnik Sharpe'a +0,63
Wskaźnik CALMAR +0,40
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +76,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +22,64%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,08%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,05%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron