Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Growth Leaders - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 -0,44% -0,44%
2009 +10,83% +0,24% +3,73% +2,19% +9,35% -3,90% -0,92% -0,39% +0,11% +4,68% +1,33% +1,78% +32,00%
2010 -3,35% -2,10% -3,74% +3,56% +2,01% +0,36% +4,50% +0,37% +5,73% +4,00% -0,30% +8,18% +20,13%
2011 +2,19% +3,51% +1,02% +0,50% -2,14% -3,70% +1,61% -0,29% -11,80% +5,14% -2,41% -1,28% -8,39%
2012 +4,23% +2,47% -3,61% -1,69% -8,57% +1,46% +6,83% +1,64% +0,81% -3,48% +0,38% -0,95% -1,37%
2013 +2,64% -3,07% -0,70% -3,24% -0,03% -2,62% +1,48% +3,80% -1,40% +0,11% -0,64% +0,90% -3,00%
2014 -1,03% +3,88% -0,32% +1,01% -1,37% +1,19% -5,02% -2,08% -3,78% -2,40% -3,60% -7,12% -19,19%
2015 -5,85% +3,18% -3,67% +4,61% -2,87% +0,14% -7,59% -1,96% -1,67% -0,60% -5,36% -2,63% -22,31%
2016 -3,96% +0,74% +4,13% +6,70% -1,76% +2,77% -2,22% -1,50% +2,31% +2,00% +3,07% +1,28% +13,88%
2017 +0,45% +0,35% -1,21% -0,98% -1,68% -1,18% +4,16% +1,06% +0,02% +1,34% -1,11% +3,33% +4,46%
2018 +1,67% -2,20% -1,73% +3,09% +1,06% -6,93% +1,90% -4,85% +1,10% -2,73% -2,79% -4,21% -15,88%
2019 +4,11% -0,06% -1,42% +0,02% -4,22% +2,10% -1,81% -6,26% +1,32% +0,63% -1,25% +4,28% -3,04%
2020 -6,44% -6,38% -14,17% -1,80% +3,00% +2,31% +4,91% +4,71% -2,78% +0,89% +5,70% +4,65% -7,27%
2021 +4,39% +10,19% +0,86% +3,14% +1,43% -0,70% +0,99% +3,85% -5,92% +5,57% -2,51% -1,72% +20,28%
2022 -7,21% -5,20% +1,60% -12,58% -3,19% -6,17% +8,48% -6,19% -9,13% +2,93% +5,35% -5,53% -32,77%
2023 +11,63% -1,84% +7,25% -0,03% +4,79% +4,65% +3,25% -4,17% -3,23% -6,37% +11,64% +6,00% +36,69%
2024 +1,49% +2,19% +0,48% -5,21% +5,23% +3,95%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +14,72%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,06%
Miesięczna zmienność +4,25%
VAR99 -9,85%
Maksymalna miesięczna strata -14,17%
Maksymalny miesięczny zysk +11,64%
Beta (do WIG20) +0,31
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -63,61%
Procent mies. ze stratą +47,85%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -10,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -36,44%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,69%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,01%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -4,41%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron