Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

CASPAR Akcji Europejskich Kat. A - wiadomości fundusz parasolowy promocja! promocja

  • 2016.06.23 Fundusze CASPAR TFI w Bossafund

Fundusze CASPAR TFI w Bossafund

DM BOŚ S.A. po raz kolejny poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych w usłudze Bossafund. Od 23 czerwca 2016 roku Klienci będą mogli uzupełnić swój portfel o produkty Caspar TFI. Będzie to już 21 Towarzystwo w ofercie DM BOS S.A.

Caspar TFI jest jednym z pierwszych niezależnych – czyli nie związanych z dużymi korporacjami finansowymi – Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Działalność rozpoczęło w 2011 roku. Towarzystwo kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Grupa  Caspar zarządza obecnie aktywami  o wartości około 740 mln zł. Mocną stroną spółki jest management, który zdobywał swoje doświadczenie od początku lat dziewięćdziesiątych pracując w największych firmach asset management i zarządzając największymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Filozofia inwestowania Caspar TFI opiera się na koncentracji na wybranych rynkach – w Polsce, Europie Środkowej, Turcji oraz Europie Zachodniej, a ostatnio również na globalnym rynku – i starannej selekcji spółek na bazie  analizie fundamentalnej. Do dyspozycji Klientów Caspar TFI oddaje obecnie pięć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO. Cztery z nich to subfundusze akcji:

  1. Caspar Akcji Polskich,
  2. Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy kat. A i Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy kat. S,
  3. Caspar Akcji Tureckich,
  4. Caspar Globalny.

Piąty – charakteryzujący się jednymi z najniższych na polskim rynku opłat Caspar Ochrony Kapitałujest funduszem dłużnym.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką każdego z subfunduszy w Caspar TFI w serwisie informacyjnym bossafund.pl. Wszystkie subfundusze można nabyć przez Internet oraz w dowolnej placówce Domu Maklerskiego BOŚ S.A. i Banku BOŚ S.A.

Zapoznaj się z oferta Caspar TFI >>

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron