Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1998 +6,10% +17,20% -0,74% -2,08% -6,40% +4,09% +3,53% -15,31% +3,75% +7,46% +2,84% +8,23% +28,13%
1999 +4,21% +2,65% +5,21% +7,37% +1,94% +3,15% +2,57% +0,14% -5,80% +5,75% +6,70% +14,91% +59,39%
2000 +9,32% -0,64% +7,81% -0,90% -0,69% +2,39% +2,24% -0,32% -7,14% -6,42% +3,84% +6,56% +15,62%
2001 -1,39% -7,76% -5,78% +3,57% +1,56% -4,42% -6,81% -4,07% -1,26% +9,63% -0,31% -0,71% -17,46%
2002 +4,61% -0,92% -2,58% -0,45% +3,92% -7,27% -8,32% +3,17% -0,60% +3,05% +2,95% -0,31% -3,69%
2003 -2,82% -0,93% +1,06% +2,17% +4,67% +3,59% +7,37% +12,36% -4,71% +3,98% -5,49% +6,09% +29,19%
2004 +3,62% +3,68% +3,67% +0,91% -1,35% +2,71% -1,21% +1,14% +3,05% -1,16% +0,76% +4,31% +21,81%
2005 -2,17% +7,04% -4,65% -4,34% +1,39% +3,38% +6,67% +1,31% +6,87% -4,93% +5,92% +5,55% +22,89%
2006 +7,71% +1,58% -0,66% +8,95% -9,37% +2,09% +10,70% -4,64% -1,59% +5,91% +4,11% +1,82% +27,77%
2007 +5,15% -5,00% +7,67% +2,23% +4,11% +3,85% -1,24% -4,05% +2,35% +3,44% -7,97% -1,79% +7,80%
2008 -14,06% -0,02% -2,54% -1,76% +2,06% -11,28% +4,59% -3,79% -9,25% -23,87% -3,02% +2,29% -48,63%
2009 -10,84% -9,26% +8,16% +16,21% +3,95% +1,19% +14,80% +3,26% -0,31% +2,73% +0,71% +1,71% +33,02%
2010 +0,11% -4,58% +10,61% +1,87% -3,99% -5,33% +7,15% -1,56% +6,12% +1,59% -2,45% +4,85% +13,78%
2011 +0,33% +0,81% +2,80% +2,82% -0,59% -3,01% -2,25% -10,54% -8,94% +6,71% -2,81% -4,86% -19,01%
2012 +6,62% -0,13% -1,47% -2,53% -6,01% +8,07% -0,88% +3,26% +3,81% -1,15% +2,70% +4,95% +17,58%
2013 -1,47% -0,73% -2,72% -2,06% +6,47% -5,95% +4,22% +1,14% +2,14% +5,24% +1,93% -3,84% +3,65%
2014 -1,80% +4,72% -1,92% -1,28% +1,03% -1,06% -4,44% +2,95% +3,41% -1,52% +1,39% -2,67% -1,61%
2015 +1,95% +1,89% +1,80% +1,17% -1,28% -3,38% -1,33% -4,17% -3,66% +1,88% -1,68% -2,75% -9,45%
2016 -4,65% -0,88% +5,71% -4,05% -3,00% -3,27% +3,34% +4,75% +0,52% +0,98% +0,52% +4,53% +3,83%
2017 +7,68% +1,86% +0,55% +3,30% +3,34% -0,57% +1,25% +2,16% +1,87% +0,58% -1,14% +0,82% +23,68%
2018 +7,26% -3,33% -2,96% +2,86% +4,18% -0,57% +2,75% +2,58% -2,41% -11,98% +0,20% -2,88% -5,55%
2019 +5,99% +0,89% +1,97% +2,71% -3,43% +4,21% +0,51% -1,41% -0,43% +1,61% +3,31% +1,84% +18,88%
2020 +1,91% -7,23% -9,97% +14,19% +6,91% +2,77% +3,46% +5,62% -2,06% -4,80% +11,74% +4,56% +27,11%
2021 -0,40% +2,57% -1,08% +3,13% +4,47% +1,97% +2,27% +13,54%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,90%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,70%
Miesięczna zmienność +5,17%
VAR99 -12,73%
Maksymalna miesięczna strata -23,87%
Maksymalny miesięczny zysk +17,20%
Beta (do WIG20) +0,62
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -62,43%
Procent mies. ze stratą +42,05%
Wskaźnik Sharpe'a +0,48
Wskaźnik CALMAR +0,14
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +611,33%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +30,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +47,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +123,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +81,62%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,75%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +17,53%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +6,12%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron