Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Top 25 Małych Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2002 +0,99% +4,39% +5,42%
2003 +2,21% -1,91% +1,69% +5,41% +5,72% +2,61% +12,22% +11,18% -5,54% +5,62% -4,13% +8,94% +51,57%
2004 +5,24% +5,14% +2,51% +2,63% +0,45% +2,83% +0,65% +0,66% +1,52% -3,85% -0,44% +1,40% +20,04%
2005 -2,26% +0,05% -4,09% -5,61% -1,76% +2,67% +4,23% +0,19% +0,89% +0,77% +3,04% +9,09% +6,56%
2006 +9,71% +10,61% +8,36% +5,47% -5,33% +1,20% +12,11% +1,15% +8,86% +7,00% +8,27% -1,55% +87,09%
2007 +10,09% +0,54% +12,75% +7,12% +10,57% +3,40% -6,94% -6,80% -0,90% -0,65% -14,24% -0,98% +10,82%
2008 -14,09% +1,45% -3,89% -5,95% -5,16% -13,94% -8,12% -4,47% -11,19% -22,58% -8,13% -7,17% -66,91%
2009 -6,74% -11,24% +9,40% +14,20% +1,23% +3,17% +10,03% +11,28% -1,49% -2,52% +0,63% +1,13% +29,23%
2010 +1,57% +2,57% +11,61% -0,09% -5,17% -5,42% +6,35% +0,66% +3,83% +0,60% -3,43% +3,28% +16,20%
2011 +2,17% +0,13% -0,91% +1,12% -2,41% -4,35% -7,68% -11,77% -11,17% +5,78% -5,06% -1,07% -31,21%
2012 +10,91% +8,15% -0,15% -2,46% -6,42% +1,25% -3,80% +0,75% +4,83% +5,57% +2,23% +2,89% +24,89%
2013 +2,21% +0,11% +0,98% -0,73% +8,41% -0,34% +4,69% +4,74% +6,37% +9,43% +1,79% -1,91% +41,23%
2014 +2,87% +1,72% -4,15% -3,66% +0,38% -1,50% -6,06% -0,27% +5,61% -2,60% -0,81% -4,92% -13,17%
2015 +3,16% +4,36% +2,70% +1,29% +0,57% -4,24% +3,54% -3,82% -1,47% +1,38% -3,88% -1,40% +1,69%
2016 -6,67% +4,01% +2,70% +0,88% +1,82% +0,52% +2,93% +5,57% +1,94% -2,30% -1,80% +2,14% +11,73%
2017 +8,69% +5,89% +2,56% -1,15% +1,04% +0,05% -1,81% -0,09% +3,48% -2,54% -2,71% +2,73% +16,63%
2018 +1,68% -4,24% -5,53% +1,54% +2,54% +1,22% +3,22% +1,12% -4,35% -8,90% -2,08% -1,77% -15,17%
2019 +4,36% +1,87% +2,66% +3,07% -1,67% +3,77% -0,07% -1,19% -0,58% +0,74% +3,31% -0,83% +16,30%
2020 +2,39% -7,82% -10,85% +8,76% +4,94% +9,06% -0,03% +5,71% -2,85% -8,92% +10,69% +2,09% +10,67%
2021 +3,56% +2,96% +7,37% +14,49%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,34%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,59%
Miesięczna zmienność +5,58%
VAR99 -13,60%
Maksymalna miesięczna strata -22,58%
Maksymalny miesięczny zysk +14,20%
Beta (do WIG20) +0,65
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -80,14%
Procent mies. ze stratą +39,82%
Wskaźnik Sharpe'a +0,38
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +267,55%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +14,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +50,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +35,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +63,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +72,16%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,32%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,77%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +10,34%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,56%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron