Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Rynków Wschodzących - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 -1,04% +3,33% -11,09% +7,77% +4,57% -11,69% -2,35% -3,80% -26,17% -18,19% -6,55% -3,09% -53,50%
2009 +1,39% +0,95% +7,74% +9,49% +11,36% +0,48% +5,64% -4,71% +7,90% +0,86% +2,26% +4,50% +58,15%
2010 -1,04% +1,91% +5,66% +0,84% -0,74% +2,35% -1,08% +0,56% +0,60% +0,67% +2,55% +0,31% +13,13%
2011 -5,47% +1,10% +2,02% -4,27% -0,53% -2,59% +0,17% -10,30% -11,14% +9,15% +0,05% -2,26% -22,93%
2012 +9,89% +4,62% -5,62% -1,79% -8,14% +0,30% +4,58% -3,76% +2,81% 0,00% -0,32% +2,07% +3,37%
2013 +1,50% -0,74% -0,83% -1,98% -3,21% -3,17% -3,19% -1,06% +5,43% +2,50% -0,25% -2,23% -7,36%
2014 -5,03% +1,48% +1,29% -0,40% +6,08% +1,12% +5,24% +1,92% -3,91% +2,37% +0,66% -3,64% +6,74%
2015 +8,88% +1,95% +1,85% +6,03% -0,80% -4,99% -5,97% -11,21% -3,96% +9,37% +1,99% -6,04% -5,04%
2016 -9,23% -1,00% +9,45% +1,43% -1,60% +4,43% +4,95% +2,97% +0,90% +2,09% -1,01% +0,88% +13,95%
2017 +3,51% +3,59% +0,59% -0,14% -0,98% -2,93% +3,70% +1,96% +1,58% +3,41% +0,33% +0,91% +16,41%
2018 +5,79% -2,23% -4,01% +1,92% -0,49% -3,14% +1,94% -3,54% +0,13% -3,16% +3,53% -4,25% -7,82%
2019 +9,03% +0,79% +2,08% +1,64% -5,27% +4,26% +1,44% -3,72% +2,44% +1,78% +1,55% +4,87% +22,13%
2020 -4,32% -5,16% -15,34% +8,00% -2,21% +6,28% +3,58% +1,44% -0,60% +2,45% +6,27% +4,13% +2,10%
2021 +4,42% +0,31% -0,20% -0,23% +0,41% +2,58% -5,55% +1,54% -1,85% -1,07% -2,52% +0,16% -2,32%
2022 +1,16% -6,54% -0,42% -2,10% -0,56% -3,67% +1,45% +3,15% -6,57% -4,68% +7,50% -0,86% -12,30%
2023 +6,12% -5,13% +0,57% -1,96% +0,25% +3,97% +3,47%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,40%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,09%
Miesięczna zmienność +5,02%
VAR99 -11,61%
Maksymalna miesięczna strata -26,17%
Maksymalny miesięczny zysk +11,36%
Beta (do WIG20) +0,41
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -54,62%
Procent mies. ze stratą +43,55%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,02
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -15,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +4,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +38,25%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,11%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,62%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,88%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,28%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron