Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR BRIC - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 -1,04% +3,33% -11,09% +7,77% +4,57% -11,69% -2,35% -3,80% -26,17% -18,19% -6,55% -3,09% -53,50%
2009 +1,39% +0,95% +7,74% +9,49% +11,36% +0,48% +5,64% -4,71% +7,90% +0,86% +2,26% +4,50% +58,15%
2010 -1,04% +1,91% +5,66% +0,84% -0,74% +2,35% -1,08% +0,56% +0,60% +0,67% +2,55% +0,31% +13,13%
2011 -5,47% +1,10% +2,02% -4,27% -0,53% -2,59% +0,17% -10,30% -11,14% +9,15% +0,05% -2,26% -22,93%
2012 +9,89% +4,62% -5,62% -1,79% -8,14% +0,30% +4,58% -3,76% +2,81% 0,00% -0,32% +2,07% +3,37%
2013 +1,50% -0,74% -0,83% -1,98% -3,21% -3,17% -3,19% -1,06% +5,43% +2,50% -0,25% -2,23% -7,36%
2014 -5,03% +1,48% +1,29% -0,40% +6,08% +1,12% +5,24% +1,92% -3,91% +2,37% +0,66% -3,64% +6,74%
2015 +8,88% +1,95% +1,85% +6,03% -0,80% -4,99% -5,97% -11,21% -3,96% +9,37% +1,99% -6,04% -5,04%
2016 -9,23% -1,00% +9,45% +1,43% -1,60% +4,43% +4,95% +2,97% +0,90% +2,09% -1,01% +0,88% +13,95%
2017 +3,51% +3,59% +0,59% -0,14% -0,98% -2,93% +3,70% +1,96% +1,58% +3,41% +0,33% +0,91% +16,41%
2018 +5,79% -2,23% -4,01% +1,92% -0,49% -3,14% +1,94% -3,54% +0,13% -3,16% +3,53% -4,25% -7,82%
2019 +9,03% +0,79% +2,08% +1,64% -5,27% +4,26% +1,44% -3,72% +2,44% +1,78% +1,55% +4,87% +22,13%
2020 -4,32% -5,16% -15,34% +8,00% -2,21% -18,86%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,45%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,19%
Miesięczna zmienność +5,33%
VAR99 -12,22%
Maksymalna miesięczna strata -26,17%
Maksymalny miesięczny zysk +11,36%
Beta (do WIG20) +0,15
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -54,62%
Procent mies. ze stratą +42,95%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -24,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -18,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -3,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -3,87%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,66%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -0,39%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron