Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Gold Otwarty - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +0,05% +15,97% +8,89% +26,34%
2009 +9,65% +6,76% -5,39% -4,62% +3,27% -3,34% -2,42% +0,74% +4,76% +2,01% +8,08% -3,99% +14,94%
2010 -1,07% +4,86% +0,56% +7,69% +9,46% +3,65% -9,86% +7,23% -1,05% +1,38% +5,02% +1,89% +32,23%
2011 -7,37% +4,14% -1,10% +1,27% +1,72% -3,43% +8,43% +8,18% -4,20% +2,05% +4,94% -6,99% +6,23%
2012 +7,14% -1,94% -3,89% -0,75% -0,96% +0,11% +2,44% +3,26% +1,96% 0,00% -3,68% -4,60% -1,52%
2013 -3,10% -2,50% +1,53% -11,24% -3,52% -0,89% -9,13% +7,56% -6,29% -2,84% -5,30% -4,76% -34,65%
2014 +4,83% +6,00% -3,05% -1,63% -0,35% +4,78% -0,23% +0,27% -4,22% -4,68% +1,33% +1,01% +3,43%
2015 +15,41% -5,30% -0,74% -0,41% -0,25% -3,29% -7,61% +0,44% -0,82% +4,00% -3,88% -2,43% -6,44%
2016 +4,47% +10,47% -1,64% +4,36% -4,03% +10,47% +2,33% -4,23% +0,54% -2,49% -5,55% -0,74% +13,11%
2017 +2,55% +3,98% -2,30% -0,10% -0,96% -2,36% +0,26% +2,52% -2,29% -0,92% -0,51% +1,17% +0,79%
2018 +2,22% -2,39% -0,15% -0,62% -1,13% -3,96% -2,58% -2,55% -1,11% +1,53% -0,11% +4,52% -6,45%
2019 +2,94% -0,59% -1,57% -1,55% +0,94% +7,96% +1,37% +6,45% -4,06% +2,07% -3,17% +3,08% +13,98%
2020 +4,04% -0,38% -0,50% +6,54% +1,41% +2,37% +9,54% -0,61% -3,70% -1,52% -5,45% +5,08% +17,01%
2021 -1,70% -6,47% -1,94% +3,75% +6,69% -7,46% +3,13% -1,55% -3,99% +2,36% -0,20% -8,05%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +16,11%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,32%
Miesięczna zmienność +4,65%
VAR99 -11,16%
Maksymalna miesięczna strata -11,24%
Maksymalny miesięczny zysk +15,97%
Beta (do WIG20) -0,05
Beta podczas spadków (do WIG20) -0,13
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -42,07%
Procent mies. ze stratą +53,16%
Wskaźnik Sharpe'a +0,24
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +66,14%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -3,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +28,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +14,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -24,25%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,63%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -2,73%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron