Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Indie i Chiny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +6,51% +4,92% +11,88% +25,02%
2009 +4,85% +4,93% +5,13% +2,14% +12,02% +3,81% +0,79% -7,31% +7,01% +0,94% +1,86% +4,77% +47,95%
2010 -5,51% +1,80% +3,81% +3,09% +3,06% +3,45% -5,71% +1,43% +3,01% -0,09% +3,34% -3,19% +8,08%
2011 -9,09% -2,00% +3,64% -4,36% +2,19% -2,39% +0,02% -5,66% -2,80% +5,05% -0,72% -3,32% -18,53%
2012 +5,54% +1,37% -5,30% +1,48% +0,69% -2,43% -0,07% -2,34% -1,43% 0,00% +6,81% -0,51% +3,27%
2013 +4,35% -1,75% -0,09% -2,32% +4,00% -3,57% -5,18% -2,31% +3,47% +2,71% +2,88% -2,63% -1,05%
2014 -0,31% -0,73% +1,60% -3,66% +5,41% +2,34% +5,45% +2,34% -0,27% +5,12% +1,68% +1,71% +22,26%
2015 +8,22% -0,94% +2,54% +2,83% +5,12% -3,75% -5,10% -10,05% -0,90% +6,18% +0,35% -4,00% -1,03%
2016 -4,13% -6,96% +4,24% +1,90% +2,06% +2,43% +2,51% +3,66% -1,91% +1,26% +1,20% -2,29% +3,37%
2017 +1,07% +5,08% +0,90% +0,55% -1,45% -0,85% +4,78% +0,17% +0,25% +3,67% -2,40% +1,01% +13,23%
2018 +3,58% -3,85% -2,94% +4,13% +4,90% -1,46% -0,61% -1,65% -5,14% -5,75% +6,33% -3,70% -6,89%
2019 +3,00% +2,26% +5,42% +0,48% -4,49% +0,35% +6,93%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,65%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,66%
Miesięczna zmienność +3,94%
VAR99 -9,85%
Maksymalna miesięczna strata -10,05%
Maksymalny miesięczny zysk +12,02%
Beta (do WIG20) +0,05
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -25,71%
Procent mies. ze stratą +40,31%
Wskaźnik Sharpe'a +0,60
Wskaźnik CALMAR +0,32
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +134,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +34,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +36,63%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,26%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,19%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,16%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron