Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Indie i Chiny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +6,51% +4,92% +11,88% +25,02%
2009 +4,85% +4,93% +5,13% +2,14% +12,02% +3,81% +0,79% -7,31% +7,01% +0,94% +1,86% +4,77% +47,95%
2010 -5,51% +1,80% +3,81% +3,09% +3,06% +3,45% -5,71% +1,43% +3,01% -0,09% +3,34% -3,19% +8,08%
2011 -9,09% -2,00% +3,64% -4,36% +2,19% -2,39% +0,02% -5,66% -2,80% +5,05% -0,72% -3,32% -18,53%
2012 +5,54% +1,37% -5,30% +1,48% +0,69% -2,43% -0,07% -2,34% -1,43% 0,00% +6,81% -0,51% +3,27%
2013 +4,35% -1,75% -0,09% -2,32% +4,00% -3,57% -5,18% -2,31% +3,47% +2,71% +2,88% -2,63% -1,05%
2014 -0,31% -0,73% +1,60% -3,66% +5,41% +2,34% +5,45% +2,34% -0,27% +5,12% +1,68% +1,71% +22,26%
2015 +8,22% -0,94% +2,54% +2,83% +5,12% -3,75% -5,10% -10,05% -0,90% +6,18% +0,35% -4,00% -1,03%
2016 -4,13% -6,96% +4,24% +1,90% +2,06% +2,43% +2,51% +3,66% -1,91% +1,26% +1,20% -2,29% +3,37%
2017 +1,07% +5,08% +0,90% +0,55% -1,45% -0,85% +4,78% +0,17% +0,25% +3,67% -2,40% +1,01% +13,23%
2018 +3,58% -3,85% -2,94% +4,13% +4,90% -1,46% -0,61% -1,65% -5,14% -5,75% +6,33% -3,70% -6,89%
2019 +3,00% +2,26% +5,42% +0,48% -4,49% +0,35% -0,15% -0,75% +2,31% -1,36% +2,76% +1,44% +11,48%
2020 -1,65% -1,65% -9,61% +10,48% -5,94% +7,63% +1,15% +2,76% +2,92% +4,80% +1,27% +5,01% +16,57%
2021 +3,95% +0,85% +3,73% -3,84% +0,72% +5,33%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,79%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,73%
Miesięczna zmienność +3,98%
VAR99 -10,00%
Maksymalna miesięczna strata -10,05%
Maksymalny miesięczny zysk +12,02%
Beta (do WIG20) +0,11
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -25,71%
Procent mies. ze stratą +39,47%
Wskaźnik Sharpe'a +0,66
Wskaźnik CALMAR +0,35
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +200,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +35,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +54,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +66,52%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +9,07%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,08%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +5,21%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron