Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Globalny Spółek Dywidendowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 +1,17% +5,35% +1,55% -1,83% -1,26% +1,80% -0,49% -0,26% +1,17% +2,36% +3,58% +13,69%
2011 -0,36% +2,13% -3,89% +0,58% +1,69% -2,43% -1,84% -4,06% -0,30% +4,00% +1,32% +3,99% +0,40%
2012 +2,77% +2,07% +2,30% -0,67% -1,38% +3,23% +4,65% -0,28% +0,44% -0,73% +0,68% -0,25% +13,39%
2013 +3,77% +2,82% +3,59% +0,87% +2,46% -2,90% +2,08% -1,13% +1,79% +3,24% +1,01% +0,12% +18,95%
2014 -1,01% +2,16% +1,40% +0,71% +3,13% +1,06% +0,80% +3,55% +1,56% +0,04% +1,71% +0,26% +16,39%
2015 +3,95% +6,60% +1,90% -0,17% +1,88% -3,86% +2,10% -7,86% -4,40% +8,79% +3,19% -5,19% +5,69%
2016 -6,18% -0,65% +1,35% +2,17% +2,35% -2,44% +3,83% +0,64% -0,65% +2,02% +5,26% +3,66% +11,38%
2017 -0,79% +4,05% +0,59% -1,28% -2,28% -0,87% -0,96% -1,59% +3,54% +1,28% +0,30% +0,07% +1,87%
2018 0,00% -2,35% -3,31% +3,44% +2,27% -1,16% +3,61% -0,12% +1,51% -3,31% +0,40% -8,76% -8,14%
2019 +6,63% +3,48% +1,60% +4,16% -6,38% +4,39% +2,06% -2,30% +5,12% +0,01% +3,06% +1,81% +25,51%
2020 -1,43% -8,36% -15,19% +8,64% +1,45% +0,75% -2,02% +3,06% -1,37% -2,15% +11,09% +0,41% -7,53%
2021 +0,13% +3,76% +7,45% +11,64%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +11,95%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,70%
Miesięczna zmienność +3,45%
VAR99 -8,74%
Maksymalna miesięczna strata -15,19%
Maksymalny miesięczny zysk +11,09%
Beta (do WIG20) +0,33
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -23,39%
Procent mies. ze stratą +35,07%
Wskaźnik Sharpe'a +0,73
Wskaźnik CALMAR +0,38
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +155,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +34,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +26,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +42,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +130,01%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,77%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,03%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,42%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +8,65%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron