Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,01% -3,58% +0,64% +0,03% -1,01% +2,75% +8,40% +6,25% +13,70%
2011 +0,76% +3,31% +1,06% -6,93% -0,95% -1,17% +2,84% -12,16% -11,97% +9,90% +6,34% -11,05% -20,77%
2012 +9,50% +4,90% -3,48% -0,62% -11,24% +1,75% +1,41% +1,86% +1,40% -2,30% -3,11% +3,21% +1,82%
2013 +6,80% -2,80% -3,54% -3,24% +1,80% -3,00% -0,66% +0,67% +7,14% +2,25% -1,94% -0,14% +2,65%
2014 -11,87% -1,82% -9,55% -7,27% +12,18% +3,59% -10,93% -1,36% +0,40% -3,06% -7,98% -14,79% -43,46%
2015 -1,99% +16,96% +0,13% +12,11% -1,49% -8,91% -1,82% -6,21% -3,59% +12,09% +2,71% -13,77% +1,78%
2016 +0,54% +1,03% +6,92% +9,36% -0,02% +2,02% +2,30% +2,72% +0,45% +3,04% +5,88% +11,96% +56,21%
2017 +0,97% -1,98% -0,58% -1,25% -3,91% -2,94% +0,17% +6,74% +5,86% -0,12% -0,98% +0,09% +1,55%
2018 +6,69% +0,70% -4,02% -4,07% +1,86% -0,90% +1,82% -8,27% +4,93% -2,71% -3,93% -5,86% -13,91%
2019 +0,62% -0,70% +0,69% +0,03% +1,21% +0,81% +1,34% +1,13% -0,18% +0,49% +0,03% -0,20% +5,36%
2020 +0,06% +1,36% -0,14% +0,95% +1,86% -0,16% +0,95% -0,23% +0,53% +0,57% +0,05% +0,13% +6,07%
2021 +0,52% -1,29% +0,87% +0,27% +0,35%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,36%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,14%
Miesięczna zmienność +5,30%
VAR99 -12,21%
Maksymalna miesięczna strata -14,79%
Maksymalny miesięczny zysk +16,96%
Beta (do WIG20) +0,30
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -56,37%
Procent mies. ze stratą +44,70%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -17,01%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +28,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -25,45%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -1,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,81%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +5,23%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -2,88%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron