Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

QUERCUS Gold - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2012 -5,13% +4,44% +1,29% +12,19% +8,43% -6,78% -1,28% -7,47% +3,95%
2013 +0,59% -10,05% +2,32% -16,53% -11,87% -21,78% +13,31% +10,14% -10,32% -2,05% -5,47% -4,84% -47,47%
2014 +4,12% +6,05% -3,32% +0,34% -3,50% +6,27% -3,53% +0,36% -6,27% -3,23% -0,82% +2,83% -1,61%
2015 +7,54% -5,80% -2,66% -0,76% +0,40% -1,67% -6,90% +2,98% -1,91% +2,50% -6,94% -0,67% -13,91%
2016 +5,45% +10,48% -1,08% +4,80% -6,50% +9,11% +1,74% -3,67% +0,27% -3,30% -8,94% -2,41% +4,04%
2017 +5,11% +3,14% -0,38% +1,17% -0,30% -2,61% +1,92% +3,73% -3,32% -0,92% -0,27% +1,92% +9,21%
2018 +2,36% -2,10% +0,21% -1,14% -1,32% -4,25% -3,00% -2,51% -1,16% +1,89% +0,19% +4,59% -6,39%
2019 +2,72% -1,09% -1,98% -1,12% +1,49% +7,75% +0,45% +7,54% -3,27% +2,22% -3,50% +2,78% +14,09%
2020 +4,63% +4,63%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,58%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,57%
Miesięczna zmienność +5,65%
VAR99 -12,60%
Maksymalna miesięczna strata -21,78%
Maksymalny miesięczny zysk +13,31%
Beta (do WIG20) +0,02
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,02
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -62,26%
Procent mies. ze stratą +53,76%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,11
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -41,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +16,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -6,64%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,33%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron