Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 +1,06% +1,47% +1,67% +4,26%
1998 +1,63% +1,61% +1,63% +1,75% +1,66% +1,77% +1,61% +1,53% +1,37% +1,25% +1,39% +1,27% +20,12%
1999 +1,07% +0,86% +0,96% +0,79% +0,83% +0,82% +0,86% +0,91% +0,83% +0,77% +0,96% +0,91% +11,07%
2000 +1,16% +1,10% +1,29% +1,12% +1,38% +1,21% +1,30% +1,27% +1,30% +1,38% +1,47% +1,40% +16,51%
2001 +1,31% +1,33% +1,36% +1,25% +1,31% +1,20% +1,26% +1,21% +1,08% +1,20% +1,26% +0,98% +15,81%
2002 +0,98% +0,87% +0,74% +0,66% +0,67% +0,86% +0,65% +0,70% +0,72% +0,68% +0,62% +0,51% +9,00%
2003 +0,45% +0,47% +0,49% +0,52% +0,38% +0,43% +0,33% +0,34% +0,26% +0,20% +0,24% +0,46% +4,68%
2004 +0,31% +0,42% +0,39% +0,27% +0,38% +0,35% +0,41% +0,43% +0,47% +0,33% +0,55% +0,60% +5,02%
2005 +0,42% +0,45% +0,56% +0,37% +0,32% +0,08% +0,33% +0,30% +0,24% +0,26% +0,35% +0,36% +4,11%
2006 +0,32% +0,25% +0,26% +0,25% +0,27% +0,26% +0,26% +0,26% +0,24% +0,28% +0,25% +0,25% +3,21%
2007 +0,29% +0,24% +0,25% +0,26% +0,28% +0,26% +0,32% +0,31% +0,29% +0,36% +0,33% +0,30% +3,55%
2008 +0,41% +0,35% +0,40% +0,41% +0,41% +0,43% +0,44% +0,40% +0,46% +0,48% +0,49% +0,52% +5,33%
2009 +0,51% +0,32% +0,47% +0,42% +0,37% +0,54% +0,50% +0,30% +0,36% +0,26% +0,39% +0,41% +4,97%
2010 +0,28% +0,28% +0,41% +0,30% +0,26% +0,29% +0,31% +0,30% +0,26% +0,29% +0,31% +0,31% +3,64%
2011 +0,22% +0,26% +0,25% +0,31% +0,39% +0,37% +0,30% +0,23% +0,28% +0,32% +0,31% +0,33% +3,64%
2012 +0,49% +0,38% +0,38% +0,41% +0,34% +0,43% +0,51% +0,38% +0,35% +0,41% +0,39% +0,37% +4,95%
2013 +0,29% +0,25% +0,26% +0,31% +0,23% +0,09% +0,27% +0,19% +0,16% +0,24% +0,16% +0,16% +2,66%
2014 +0,13% +0,23% +0,16% +0,24% +0,22% +0,19% +0,25% +0,20% +0,24% +0,13% +0,11% +0,02% +2,14%
2015 +0,32% +0,12% +0,15% +0,03% 0,00% +0,15% +0,18% +0,03% -0,10% +0,17% +0,13% +0,31% +1,50%
2016 +0,11% +0,17% +0,13% +0,02% +0,12% +0,14% +0,07% +0,28% +0,05% +0,01% -0,11% +0,22% +1,22%
2017 +0,16% +0,26% +0,38% +0,17% +0,29% +0,18% +0,14% +0,18% +0,38% +0,35% +0,27% +0,14% +2,95%
2018 +0,28% +0,28% +0,19% +0,33% -0,07% +0,15% +0,12% -0,22% +0,29% +0,02% +0,07% +0,31% +1,77%
2019 +0,11% -0,02% -0,02% +0,23% +0,08% +0,37% +0,50% -0,01% +0,05% +0,08% +0,08% +0,10% +1,56%
2020 +0,18% +0,05% -1,12% +0,43% +1,05% +0,46% +0,28% +0,23% +0,07% +0,45% +0,04% +0,11% +2,24%
2021 +0,12% -0,28% +0,13% -0,07% -0,77% -0,39% +0,06% +0,32% -0,09% -1,82% -1,04% -0,29% -4,07%
2022 +0,55% -0,53% -1,48% -1,77% +1,32% -1,14% +1,09% -2,00%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1,74%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,42%
Miesięczna zmienność +0,50%
VAR99 -1,59%
Maksymalna miesięczna strata -1,82%
Maksymalny miesięczny zysk +1,77%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -7,26%
Procent mies. ze stratą +6,71%
Wskaźnik Sharpe'a +2,93
Wskaźnik CALMAR +0,70
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +243,71%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +12,30%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +5,10%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,16%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron