Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO - wyniki

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 0,00% +0,89% -1,21% -0,49% +1,05% +2,29% +2,01% +1,42% +2,89% -2,14% +1,65% +2,26% +11,00%
2006 +3,09% +1,25% -0,11% +3,27% -2,84% -0,73% +4,24% -1,12% +0,81% +2,53% +1,86% +1,06% +13,87%
2007 +2,95% +1,00% +1,90% +2,61% +2,58% +1,64% -1,76% -1,74% +0,75% +0,87% -4,04% +0,27% +6,99%
2008 -4,90% -0,02% -0,57% -0,37% +0,05% -3,19% -0,89% -0,07% -1,57% -8,80% +1,28% +1,57% -16,56%
2009 -1,36% -3,37% +3,32% +4,59% +2,91% +1,25% +4,74% +4,36% +0,17% +0,63% -0,02% +0,94% +19,34%
2010 +0,86% -0,73% +4,92% +0,79% -1,58% -1,97% +3,05% +0,23% +1,98% +0,96% -0,84% +2,37% +10,28%
2011 -0,64% +0,18% +0,89% +0,60% -0,08% -0,35% -1,11% -3,77% -2,81% +3,05% -3,21% +0,11% -7,11%
2012 +3,46% +1,49% -0,43% -0,35% -3,22% +2,90% +1,03% +0,77% +2,57% +0,04% +1,71% +2,73% +13,24%
2013 +0,04% -0,23% -0,51% -0,10% +2,74% -3,42% +2,87% -0,18% +2,50% +3,69% +0,44% -2,04% +5,69%
2014 -1,06% +2,36% -1,02% -0,08% +1,00% -0,34% -1,06% +2,13% +0,83% -0,57% +0,25% -2,07% +0,27%
2015 +1,48% +1,30% +0,73% +1,45% -0,10% -2,57% +0,49% -2,16% -2,14% +2,87% -1,28% -1,57% -1,65%
2016 -3,48% +1,29% +2,92% +0,56% -0,10% -1,18% +2,70% +2,01% +0,65% +0,29% -1,12% +2,15% +6,69%
2017 +2,50% +2,16% +0,45% +1,70% -0,41% +0,63% +0,49% +0,51% -0,48% -0,03% -0,34% +0,85% +8,27%
2018 +1,43% -1,21% -2,01% +0,90% +0,28% -1,69% +3,32% -0,42% -0,89% -4,46% +0,79% -1,39% -5,42%
2019 +2,27% +0,59% +0,32% +0,52% -1,40% +1,67% +0,30% -1,17% +0,22% +0,36% +0,02% +0,91% +4,65%
2020 +0,75% -1,18% -5,82% +5,72% +2,63% +1,57% +0,83% +1,60% -0,62% -0,30% +2,48% +2,15% +9,82%
2021 +0,33% -0,15% -0,14% +1,74% +1,13% +0,57% +0,29% +1,22% -1,23% +0,96% -4,42% +0,15%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,04%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,35%
Miesięczna zmienność +2,03%
VAR99 -5,09%
Maksymalna miesięczna strata -8,80%
Maksymalny miesięczny zysk +5,72%
Beta (do WIG20) +0,27
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,30
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -24,93%
Procent mies. ze stratą +39,41%
Wskaźnik Sharpe'a +0,61
Wskaźnik CALMAR +0,17
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +104,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +13,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +20,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +48,56%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,33%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,31%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,79%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,02%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron