Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Spółek Wzrostowych - wiadomości fundusz parasolowy

123... 7

Skarbiec TFI o rynku akcji polskich w lutym 2020


Luty 2020 roku zostanie zapamiętany jako wyjątkowo emocjonujący miesiąc. Niestety były to przede wszystkim negatywne emocje. Po dotarciu do Europy koronawirus zebrał swoje żniwo powodując paniczną wyprzedaż na światowych giełdach. Skala deprecjacji z ostatnich dni lutego, mierząc tygodniową przeceną indeksu WIG, była najwyższa od 1999 roku i porównywalna z październikiem 2008 roku, czyli okresem upadku banku Lehman Brothers. Z kolei analizując okresy miesięczne, był to trzeci najgorszy wynik w tym tysiącleciu

W lutym WIG20 stracił 14,4% (15,8% w USD) wobec 5,3% spadku MSCI EM. Trudno tu bronić naszych blue chips i liczyć na pozytywne zaskoczenie z ich strony. Już od dłuższego czasu WIG20 żyje własnym, … smutnym życiem. Z kolei mWIG40 i sWIG80 straciły w ubiegłym miesiącu odpowiednio 10,6% oraz 7,8%. Prawdopodobnie intuicyjnie mogłoby się wydawać, że powszechnie uważane, że mające problem z płynnością akcji spółki „misiowe” wypadną zdecydowanie słabiej w obliczu silnej wyprzedaży akcji,  jednak udowodniły, że prywatne polskie spółki mają przed sobą lepsze perspektywy rozwoju działalności i to właśnie na nie warto stawiać. 

Obecne dyskonto indeksu WIG, na podstawie mnożnika P/E, do MSCI Emerging Markets wynosi 23,7%. Ostatni raz tak wysoką dysproporcję obserwowaliśmy w 2012 roku, kiedy to różnica równała się 19%. Mamy więc do czynienia z najwyższym dyskontem WIG-u do MSCI EM w ostatnich 10 latach. Wszystkie kluczowe indeksy polskich akcji, bazując na wskaźniku P/E, są też historycznie nisko wyceniane w stosunku do własnych średnich. Wycena WIG20 jest o 22% niższa niż jej 10-letnia średnia, natomiast mWIG40 jest wyceniony aż o 30% niżej niż przeciętnie. Oznacza to, że w momencie poprawy sentymentu, poza zyskami również rewizja wycen będzie sprzyjać polskiemu rynkowi akcji.

Na dzień 5.03.2020 107 spółek z 332 w WIG notowało 52-tygodniowy szczyt w tym roku. Oczywiście zdecydowana większość przypadków miała miejsce do przedostatniego tygodnia lutego, jednak szerokość rekordów na poziomie 1/3 indeksu świadczy, że nie jest u nas tak źle jak mogłoby się na pozór wydawać, a obraz zaciemniają spółki o największej kapitalizacji.
 

Zobacz fundusze Skarbiec TFI w bossafund.pl »
 

autor: Michał Stalmach – zarządzający Skarbiec TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron