Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,00% +0,93% -4,17% +6,30% +4,17% -8,86% +2,82% -0,86% -9,27% -14,84% -0,26% +3,34% -20,76%
2009 -8,54% -7,51% +7,56% +17,25% +8,13% +4,03% +15,31% +6,59% +2,97% -1,17% +0,60% +5,70% +59,60%
2010 +0,80% -4,24% +9,40% +2,15% -7,27% -5,87% +6,84% -1,46% +4,41% +2,22% -0,02% +4,54% +10,57%
2011 -0,71% +1,02% -0,24% +0,59% -2,44% -1,10% -0,37% -10,91% -7,85% +3,51% -0,65% -7,49% -24,43%
2012 +8,42% +4,35% +0,68% -1,06% -7,45% +8,56% +2,57% +1,40% +0,68% +3,14% +2,47% +3,62% +29,86%
2013 +1,28% +0,33% +3,57% +0,08% +2,95% -6,44% -0,10% -5,82% +7,93% +4,99% -1,00% -7,95% -1,44%
2014 -5,86% +2,98% +2,44% +2,35% +5,77% -2,71% +0,02% +0,28% -1,81% +4,06% +2,48% -2,87% +6,68%
2015 +3,49% -1,97% -1,45% -1,19% +2,51% -3,89% +1,23% -4,51% -4,05% +7,12% +3,23% -0,49% -0,67%
2016 -8,32% -3,26% +3,26% -1,28% +3,91% -4,12% +7,70% +1,93% +1,47% -1,65% +1,03% +2,11% +1,81%
2017 +4,27% +2,85% +4,49% +3,60% +3,28% -3,09% +4,95% +2,50% +4,73% +4,22% -2,12% -0,08% +33,41%
2018 +8,52% -0,71% -5,19% -0,29% +6,69% -1,11% -0,05% +5,44% -0,07% -12,08% -4,35% -6,51% -11,01%
2019 +12,37% +5,51% +2,28% +2,88% +24,77%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,67%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,56%
Miesięczna zmienność +5,10%
VAR99 -12,45%
Maksymalna miesięczna strata -14,84%
Maksymalny miesięczny zysk +17,25%
Beta (do WIG20) +0,17
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -37,41%
Procent mies. ze stratą +42,03%
Wskaźnik Sharpe'a +0,39
Wskaźnik CALMAR +0,19
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +116,17%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +24,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +66,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +57,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +155,70%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +18,61%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,50%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +9,80%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron