Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SKARBIEC Emerging Markets Opportunities - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -1,15% -1,15%
2014 -3,26% +0,43% +1,75% -0,21% +5,29% +0,33% +5,11% +3,57% -4,56% +4,27% +0,52% -0,17% +13,28%
2015 +5,50% +1,90% -0,27% +2,14% -0,80% -3,66% -7,93% -9,86% -1,48% +9,36% +1,72% -6,45% -10,94%
2016 -3,76% -2,97% +4,65% +3,26% -0,45% +3,58% +5,02% +1,93% -0,20% +2,17% +2,77% -0,80% +15,80%
2017 +1,55% +3,75% +0,12% -0,33% -0,21% +2,33% +4,66% +2,66% +0,58% +3,40% -1,57% +1,16% +19,45%
2018 +3,93% -2,80% -3,25% +1,51% +1,63% -1,28% -0,74% -3,45% +0,50% -4,17% +2,49% -3,86% -9,47%
2019 +8,26% +2,93% +1,24% +2,59% -7,13% +3,98% +2,08% -2,16% +2,98% -1,33% +3,14% +4,59% +22,36%
2020 -2,92% -4,00% -10,81% +8,09% -4,16% +5,68% +1,65% +2,00% +2,88% +4,35% +4,37% +5,73%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +13,25%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,57%
Miesięczna zmienność +3,82%
VAR99 -9,48%
Maksymalna miesięczna strata -10,81%
Maksymalny miesięczny zysk +9,36%
Beta (do WIG20) +0,29
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -24,06%
Procent mies. ze stratą +40,48%
Wskaźnik Sharpe'a +0,54
Wskaźnik CALMAR +0,29
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +61,57%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +18,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +51,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,82%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +8,69%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron