Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +0,09% +0,33% +0,26% +0,68%
2008 +0,39% +0,35% +0,36% +0,48% +0,38% +0,34% +0,48% +0,97% -0,09% -0,35% +0,94% +0,74% +5,10%
2009 +0,29% +0,08% +0,70% +1,11% +0,48% +0,82% +1,07% +0,46% +0,68% +0,38% +0,42% +0,75% +7,49%
2010 +0,89% +0,48% +1,04% +0,36% -0,09% +0,33% +0,40% +0,35% +0,45% +0,43% +0,78% +0,38% +5,95%
2011 +0,26% +0,38% +0,33% +0,43% +0,41% +0,62% +0,42% +0,15% +0,23% +0,43% +0,11% +0,64% +4,50%
2012 +0,52% +0,68% +0,57% +0,16% +0,39% +0,53% +0,79% +0,56% +0,18% +0,81% +0,84% +0,72% +6,97%
2013 +0,40% +0,33% +0,27% +0,88% +0,34% -0,62% +0,75% +0,49% +0,38% +0,63% +0,32% +0,56% +4,83%
2014 +0,12% +0,56% +0,38% +0,50% +0,59% +0,41% +0,22% +0,34% +0,02% +0,23% +0,38% -0,13% +3,68%
2015 +0,53% +0,66% +0,40% +0,41% +0,27% +0,08% +0,20% +0,13% +0,10% +0,25% +0,19% +0,15% +3,43%
2016 +0,13% +0,06% +0,12% +0,31% +0,17% +0,28% +0,18% +0,38% +0,02% +0,31% -0,11% -0,05% +1,79%
2017 +0,40% -0,15% +0,90% +0,21% +0,36% +0,40% +0,31% +0,16% +0,45% +0,49% +0,41% +0,30% +4,33%
2018 +0,43% +0,43% +0,35% +0,29% -0,06% +0,20% +0,33% -0,07% +0,27% +0,17% -0,05% +0,33% +2,64%
2019 +0,15% +0,14% +0,06% +0,44% +0,79%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,97%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,37%
Miesięczna zmienność +0,28%
VAR99 -1,02%
Maksymalna miesięczna strata -0,62%
Maksymalny miesięczny zysk +1,11%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -1,24%
Procent mies. ze stratą +7,91%
Wskaźnik Sharpe'a +4,63
Wskaźnik CALMAR +3,62
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +66,34%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +53,82%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,98%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,38%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron