Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Akcyjny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -0,41% -0,41%
2014 -0,96% +6,07% -1,88% -1,33% +0,84% -1,31% -4,01% +4,44% +5,54% -2,40% -0,42% -5,36% -1,51%
2015 +4,15% +4,63% +2,88% +4,30% -0,76% -3,24% -1,28% -3,85% -1,88% +0,37% -0,52% -0,98% +3,39%
2016 -2,87% +1,44% +2,11% -4,42% -1,76% -0,77% +1,17% +0,80% -1,57% +0,49% -2,65% +0,97% -7,05%
2017 +5,46% +4,01% -1,02% +4,66% -3,88% -0,90% +1,27% +0,72% -3,17% +0,49% -4,71% +2,14% +4,55%
2018 +3,50% -6,14% -5,85% +2,52% -3,97% -3,41% +6,59% -0,17% -2,92% -6,27% +5,19% -1,09% -12,41%
2019 +3,67% -0,97% -0,51% +0,09% -4,98% +4,24% -2,05% -4,56% -0,05% -0,27% -0,06% +1,99% -3,82%
2020 -1,06% -13,11% -15,86% +15,20% +9,67% +9,46% +3,01% +6,28% -7,27% -8,34% +16,21% +3,00% +11,43%
2021 +8,05% -1,07% +6,90%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,07%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,01%
Miesięczna zmienność +4,93%
VAR99 -11,47%
Maksymalna miesięczna strata -15,86%
Maksymalny miesięczny zysk +16,21%
Beta (do WIG20) +0,76
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,88
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -47,64%
Procent mies. ze stratą +56,32%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,00
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -1,11%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +6,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +38,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -1,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -0,15%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -0,21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron