Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. A - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Mateusz Pawłowski, Paweł Gąsior, Łukasz Jakubowski, Bogusław Stefaniak, Mariusz Zaród

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,16%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,52%
Widok zawartości stron