Karta funduszu

QUERCUS Obligacji Skarbowych - wiadomości fundusz parasolowy

Komentarz miesięczny – styczeń 2020 r.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

 
Początek roku charakteryzował się bardzo dużą zmiennością na polskim rynku obligacji skarbowych.
Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych – mimo dużych wahań wartości jednostki – zakończył
miesiąc „na plusie” i zyskał 0,06%.
Styczeń przyniósł kolejne, znaczne nabycia do funduszu, które
pozwoliły nam zwiększyć zaangażowanie m.in. w obligacje indeksowane inflacją.

Pozytywny wpływ na wynik w styczniu miały polskie obligacje zmiennokuponowe, indeksowane inflacją
oraz obligacje zagraniczne, głównie amerykańskie. Obligacje stałokuponowe, zwłaszcza te o długim
terminie do zapadalności, przyniosły ujemną kontrybucję. Aktywne zarządzanie i częste zawieranie
transakcji podniosły wynik o dodatkowe kilka punktów bazowych. Wyprzedaż na rynku dłużnym po
danych o grudniowej inflacji, wykorzystaliśmy do zwiększenia alokacji w długoterminowe obligacje o
stałym oprocentowaniu, a pod koniec miesiąca zrealizowaliśmy zyski. Na koniec stycznia, ryzyko
portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 3,7 roku.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

 
Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy rozpoczął 2020 rok bardzo dobrym wynikiem. W
styczniu zyskał 0,35%, będąc jednym z najlepszych funduszy w swojej klasie. Subfundusz nie
posiada ekspozycji na polskie długoterminowe benchmarki, dlatego w styczniu nie poniósł strat.
Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosły inwestycje w obligacje zmiennokuponowe, indeksowane
inflacją oraz dług przedsiębiorstw.

Wzrost aktywów w styczniu, pozwolił nam zwiększyć zaangażowanie w sektorze energetycznym oraz
wśród emitentów bankowych. Wzięliśmy także udział w emisjach długu korporacyjnego na rynku
pierwotnym. Po pierwszym roku działalności subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy może
pochwalić się bardzo dużą dywersyfikacją. Obecnie, zaangażowanie w obligacje korporacyjne wynosi
ok. 45%, a ryzyko stopy procentowej jest minimalne, ponieważ fundusz nie inwestuje w długoterminowe
obligacje o stałym kuponie.

WYKRES 1. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wydarzenia rynkowe

 
Styczeń przyniósł bardzo dużą zmienność na światowych rynkach obligacji skarbowych.
Od
początku roku głównym tematem rozmów jest kwestia rozprzestrzeniania się nowego wirusa.
Przedłużone świętowanie Nowego Roku w Chinach, przestoje w firmach produkcyjnych, zawieszenie
działania giełdy w Szanghaju i wstrzymany ruch turystyczny mogą przełożyć się na osłabienie
globalnego wzrostu gospodarczego.
Obecna epidemia wygląda poważniej niż SARS w 2003 roku,
ale – na tym etapie rozwoju – skutki dla światowej gospodarki są trudne do oszacowania. Z końcem
stycznia liczba członków Unii Europejskiej zmniejszyła się o Wielką Brytanię. Uporządkowany Brexit był
zapowiadany, więc nie wpłynął na zachowanie europejskich aktywów. Ani EBC, ani amerykańska
Rezerwa Federalna nie zmieniły założeń prowadzonej polityki monetarnej. Najbliższe miesiące powinny
przynieść dalszą stabilizację w oczekiwaniu na efekty dotychczasowych obniżek kosztu pieniądza i
wprowadzonych programów płynnościowych. Najważniejszym wydarzeniem na polskim rynku
dłużnym był zaskakująco wysoki odczyt inflacji konsumenckiej za grudzień.
Wzrost wskaźnika z
2,6% do 3,4% przebił nawet najwyższe oczekiwania ekonomistów. Pierwszy kwartał powinien przynieść
dalszy wzrost cen spowodowany m.in. podwyżkami cen prądu czy wyższą akcyzą na alkohol i
papierosy. Ceny polskich obligacji skarbowych spadały w styczniu. Rentowność 10-letnich obligacji
skarbowych wzrosła z 2,11% do 2,14%, chociaż w trakcie miesiąca była nawet na poziomie 2,34%.
Lepiej zachowywały się krótsze instrumenty. Rentowność 5-letnich obligacji spadła z 1,82% do 1,80%,
a dwuletnich o 3 punkty bazowe do 1,54%. Na skutek obaw o koronawirusa, kapitał poszukiwał
bezpiecznych przystani.
Napływ środków wsparł obligacje na rynkach bazowych. Rentowność 10-
letnich obligacji amerykańskich spadła z 1,92% do 1,51%, a 10-letnich niemieckich Bundów z -0,19%
do -0,47%. Umocniły się też waluty postrzegane za najbezpieczniejsze: japoński jen i szwajcarski frank.

Polska gospodarka

 
Publikowane w styczniu dane przyniosły nieznaczne odreagowanie w polskiej gospodarce.

Produkcja przemysłowa za grudzień wzrosła o 3,8%, a sprzedaż detaliczna o 7,5% (w stosunku do
grudnia 2018 roku). Płace rosły szybciej o 6,2%, a zatrudnienie o 2,6% (rok do roku). Stopa bezrobocia
na koniec roku wyniosła 5,2% i była najniższa w historii, a inflacja CPI „podskoczyła” do 3,4%. PKB za
cały 2019 rok wzrósł o 4%, wobec oczekiwań 4,2% i wzrostu o 5,1% w 2018 roku. Stopniowe osłabienie
aktywności gospodarczej wraz z coraz niższą skłonnością do konsumpcji będą ograniczały wzrost
gospodarczy również w 2020 roku. Na styczniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła
stóp procentowych. Nie spodziewamy się zmian kosztu pieniądza w najbliższych kwartałach, przy
czym bardziej prawdopodobne jest poluzowanie polityki monetarnej niż jej zacieśnienie.

WYKRES 2. PKB w cenach stałych, kontrybucje zmiany.

Perspektywy

 
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w 2020 roku „króluje” zmienność.
Początek roku pozostanie
pod wpływem podwyższonej inflacji konsumenckiej (możliwe odczyty powyżej 4% w skali roku) i wyższej
podaży obligacji na rynku pierwotnym. Od drugiego kwartału, poziom inflacji prawdopodobnie zacznie
spadać, a coraz słabsze dane z gospodarki realnej, powinny przełożyć się na umocnienie obligacji
skarbowych.
Sprzyjać temu powinno również wysokie zaspokojenie potrzeb pożyczkowych, gołębia
polityka głównych, światowych banków centralnych oraz bagatelizowanie wyższych cen konsumenckich
przez Radę Polityki Pieniężnej.
 

Sprawdź fundusze Quercus w bossafund.pl »
 

autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
Widok zawartości stron