Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Lista artykułów

Nowy fundusz Generali Investments TFI SA na platformie Bossafund.pl


Po raz kolejny rozszerzamy ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach platformy Bossafund.

Z dniem 22  lipca 2020 r. Klienci Domu Maklerskiego BOŚ oraz Banku Ochrony Środowiska otrzymują możliwość inwestowania w nowy fundusz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się, denominowane przede wszystkim w walutach lokalnych. Subfundusz może także inwestować w instrumenty pochodne oraz instrumenty typu ETF.

Jednostki funduszu mogą być nabywane za pośrednictwem Internetu oraz  w każdej placówce Domu Maklerskiego BOŚ lub Banku Ochrony Środowiska.

Sprawdź kartę Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące

powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz