Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
Lista artykułów

Wiadomości i analizy

Komentarz miesięczny Allianz TFI - Kwiecień 2021

RYNKI AKCJI ŚWIAT Trend wzrostowy na globalnych rynkach akcyjnych był w kwietniu kontynuowany. Indeks MSCI World, grupujący spółki notowane na rynkach rozwiniętych, wzrósł w ubiegłym miesiącu o 4,5%, powiększając skalę wzrostu od początku roku do 9,2%.

Połączenie subfunduszy Allianz TFI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd TFI Allianz Polska S.A. podjął decyzję o połączeniu dwóch subfunduszy: Allianz Europe Equity Growth Select i Allianz Małych Spółek Europejskich , wydzielonych w ramach Allianz Specjalistyczny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Komentarz miesięczny QUERCUS – marzec 2021

QUERCUS Obligacji Skarbowych Marzec przyniósł częściowe odreagowanie lutowych spadków na rynku obligacji skarbowych. Nie wszystkie fundusze poradziły sobie jednak z podwyższoną zmiennością. Najlepszym produktem wśród długoterminowych funduszy obligacji skarbowych został QUERCUS Obligacji Skarb (...)

Komentarz miesięczny NobleFunds TFI - Marzec 2021

WYDARZENIE MIESIĄCA Mimo kolejnej fali pandemii COVID-19 w Europie, rynki finansowe kontynuują pozytywne nastawienie do najbliższej przyszłości. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy prognozy PKB dla gospodarki amerykańskiej na 2021 r. wzrosły z 3,7% r/r do 5,7% r/r, prognozowane na 2021 r.
Widok zawartości stron
Widok zawartości stron
content lister single

Najwyższe stopy zwrotu